Stanice mladých techniků tu nabízí pestré činnosti, vůbec poprvé ale nyní otevírá životně důležitý kroužek Mladý záchranář. „Děti od 4. do 9. třídy do něj mohou přijít každé úterý od 14 do 15 hodin,“ uvedl Petr Samec, pedagog volného času z Mírové.

Žáci se naučí postup první pomoci, první pomoc u stavů ohrožení života, první pomoc při závažném úrazu, při poškození teplem nebo chladem či při poleptání. Ale také při otravách, u neúrazových stavů dospělých, polohování raněných a nemocných osob a další pro život nezbytné věci.

Děti povede Aneta Zankerová, studentka UJEP.