Na zastávce Mírové náměstí nastoupíme do autobusu č. 6 směr Chvalov. Vystoupíme na zastávce „Panorama", odkud je nádherný výhled do kraje. Hluboko pod námi leží Trmice, za teplárnou táhnoucí se jezero Milada a za ní hradba Krušných hor. Vydáme se ještě o pár metrů výš horní silnicí ke křižovatce.

Zde odbočíme vlevo a po červené turistické značce po chvíli opustíme silnici, která směřuje dolů do Hostovic. Tento úsek cesty je součástí tzv. Solní stezky, po které se před dávnými lety přepravovala sůl z Německa do vnitrozemí Čech.

Po levé straně cesty se několikrát otevře široký pohled na protější část města s Předlicemi, průmyslovými areály, Klíší a nad nimi ční v celé své délce Střížovický vrch a v dáli Krušné hory. Na louce pod rozcestím „Soudný vrch" je další z panoramatických vyhlídek na město.

Mapa.Cesta posléze začne klesat, po pravé straně můžeme spatřit labské údolí s hradem Střekov. Mineme odbočku k Humboldtově vyhlídce a sejdeme dolů do areálu Větruše. Zastavíme se u pamětní desky, věnované Karlu Eichlerovi, který se zasloužil o postavení zámečku Větruše. Od turistického rozcestníku se nejdříve půjdeme podívat ke středověkému popravišti, kde nás překvapí další hezká vyhlídka na město.

Vrátíme se zpět a dnešní výlet za vyhlídkami zakončíme návštěvou vyhlídkové věže, odkud je velice pěkný pohled na město s protékajícím Labem.

Zpět do centra nás sveze lanovka, kdo se bojí, může sejít dolů po žluté značce. Dnešní výlet není náročný a je dlouhý necelých 5 km.

A kam příští úterý? Kr. Březno (zámek) Fričova stezka (Pekelský vodopád, Fričova vyhlídka) Žežice Dobětice.

Jak vznikl název Větruše?

Hájkova kronika ze 16. století praví, že na místě dnešní Větruše vystavěl v roce 826 jistý Labohoř hrad, který pojmenoval Wittrusch - Vitruš na počest své manželky. A kdo se chce více dozvědět o zámečku, který byl postaven v roce 1897 podle projektu známého ústeckého architekta a stavitele Alwina Köhlera, najde vyčerpávající informace natabulích ve vstupní části do vyhlídkové věže.

Zpracoval Karel Punčochář