Několik vyhlídek překvapí na trase k Vaňovskému vodopádu a Vrkoči a na nejvyšším místě budeme ohromeni až neskutečným pohledem téměř ze samotných nebes, a to z Alžbětiny vyhlídky nad Vaňovem. Jako výchozí místo můžeme zvolit hlavní nádraží Českých drah, odkud nás povede na Větruši žlutá turistická značka.

Od turistického rozcestníku se vydáme po zelené značce k Soudnému vrch, dále po směrovce k Humboldtově vyhlídce do labského údolí s hradem Střekovem. Vrátíme se zpět na značenou cestu a další vyhlídka je po chvíli ze Soudného vrchu. Směrem od západu po východ a na sever je pod námi rozloženo město Ústí nad Labem. Značka nás posléze zavede do lesa a pohodlnou cestou, z níž je na několika místech pěkný výhled do labského údolí, dojdeme k Vaňovskému vodopádu. Níž pod ním je odbočka na upravenou vyhlídku skalního masivu Vrkoče.

Po odpočinku a pokoukání se vrátíme po zelené značce zpět směrem k Větruši až k rozcestí „Nad Vaňovem". Zde odbočíme vlevo na žlutou značku a prudce do kopce, cestou dříve výstižně pojmenovanou Nebeské schůdky, dojdeme do obce Podlešín s nově opravenou kapličkou. Dále budeme pokračovat vlevo po žluté značce na konec obce a posléze otevřenou krajinou až k hraně lesa, kde je odbočka k vyhlídce na Vaňovské skále (449 m, o 29 m výš, než je Erbenova vyhlídka), našimi předchůdci pojmenovanou jako Alžbětina. Vyhlídka není zabezpečena.

Mapa.

Až si dostatečně zameditujeme, vydáme se zpět k silnici a vlevo po žluté dojdeme k rozcestí „Odbočka ke skalám nad Labem". Před námi je poslední, ale dlouhý sestup po modré značce do Vaňova, kde modrá značka končí u zastávky MHD naproti restauraci Kotva. Cestou mineme odbočku ke dvojici skal Milenci a níže k Josefínce na Panenské skále, kde je vyhlídka do labského údolí. Oba zajímavé skalní útvary stojí za navštívení, odbočky k nim jsou dlouhé asi 600 metrů, ale jsou v náročném terénu a je nutné zvážit svoje fyzické možnosti.

Dnešní výlet je dlouhý přibližně 11 km a je vhodný pro zdatnější turisty.

Zajímavost: Věnujte malou vzpomínku vojákůmc. a k. 9. zákopnickému (ženijnímu) praporu, kteřív průběhu roku 1916 postavili turistickou cestu u Vaňovského vodopádu.Na začátku odbočky k vyhlídce na Vrkoč je po pravé straně dolezabudován pamětní kámen, připomínající tento historický okamžik.

Příští úterý výlet číslo 3. Hrad Střekov Partyzánská cesta Střekovská vyhlídka.

Zpracoval Karel Punčochář