August Otto kromě toho, že byl zručný designér, maloval obrazy, vlastnil fotoateliér, dokázal navrhnout sochy i reliéfy.

Hrad na Vrabinci

Ústecké muzeum má ve sbírkách větší množství fotografií, které August Otto pořizoval od roku 1893, i další jeho díla. Sošku, bustu ženy. Naposledy od soukromého sběratele loni zakoupilo jeho obraz Sperlingstein.

„Nebál se experimentovat. Fotografie používal místo skicáře, podle snímků tvořil své obrazy, které jsou velmi kvalitní. Krajiny idealizoval, dokreslil strom, snopy na poli a podobně," popisuje Jiří Belis z ústeckého muzea.

Sám pracoval na zrestaurování Ottova obrazu, který zachycuje v popředí skálu na vrchu Vrabinec, kde dřív stával dnes již zaniklý hrad Sperlingstein a v pozadí pohled do údolí Labe.

Sošky i talíře

V porcelánce Ferdinanda Maresche, která mimo jiné produkovala v Ústí zahradní trpaslíky, využívali Ottovy předlohy. S jeho pracemi se můžeme v domácnostech setkávat dodnes. „Navrhoval sošky do kredenců, závěsné talíře i poměrně velké plastiky. Jsou označené písmeny AO," popisoval konzervátor Jiří Belis.

August Otto měl rád nejspíš i staré věci a muselo ho mrzet, jak rychle se rozvíjející průmysl válcuje původní středověkou zástavbu. Duší byl nejspíš romantik.

Ottovy snímky, které ústecké muzeum ve svých sbírkách spravuje, zachycují mizející starý svět: zbytky hradeb, stržený kostel sv. Materny a mnohé další.

Exponát měsíce

Jak popsal ústecký muzejník Jiří Preclík, kurátor sbírky fotografií, nebyl August Otto dokumentátorem, ale umělcem. „Převažují snímky krajinek. Například pohledů na Labe, které dokresloval," popsal kurátor Preclík.

Jako krajinářský fotograf si uměl počkat na správnou roční dobu a počasí, aby na jeho fotografiích byla krajina zachycena v celé hloubce a atmosféře okamžiku, který jako fotograf pro svůj snímek zvolil.

Muzeum Ottovu práci vystavuje do konce srpna coby exponát měsíce. K vidění je například zrestaurovaný obraz Sperlingstein, fotografie a další. Po roce 1945 byl jako Němec odsunut z Ústí.

August OttoNarozen 18. června 1868 v Oeslau u Coburgu. V letech 1891 až 1915 pracoval jako modelér továrny na terakotu Ferdinanda Maresche v Ústí nad Labem. Od roku 1893 začíná s fotografováním vlastním fotoaparátem, od té doby se datují i jeho počátky záliby v krajinomalbě. V letech 1915 až 1937 si otevřel vlastní fotografický ateliér. Od roku 1934 až do konce války intenzivnější zájem o krajinomalbu. Umírá 27. srpna 1947 v Oeslau.