Nachází se tu vlastně celá ústecká historie, zaznamenaná na papíře, zvukových, digitálních a dalších nosičích. Listiny s pečetěmi českých králů. Obrovská sbírka elpíček. Noviny, časopisy, kroniky, mapy. Knihy, které už existují jen v jednom výtisku.

Z některých předmětů se postupem času staly unikátní, sběratelsky cenné a vyhledávané věci. Ilustrovat to lze na takové drobnosti, jako jsou výplatní kolky na papír. Nacházejí se na starých novinách a časopisech. Například i Aussiger Anzeiger, první ústecké periodikum – týdeník vydávaný od poloviny 19. století, je mívá nalepené na titulní stránce. V minulosti se ovšem stávalo, že tento mezi filatelisty oblíbený artikl chodívali někteří nenechavci, tvářící se jako badatelé, krást.

Současný ředitel městského archivu Petr Karlíček některé z nejstarších listin dokonce jen velmi nerad vyndává z trezoru. „O zabezpečení a úschově se vůbec nechci šířit, protože to je věc velmi důvěrná, ale můžu ubezpečit všechny, že naše archiválie jsou dobře chráněné. Tou nejstarší je listina, kterou král Jan Lucemburský omezuje platnost privilegia o svobodné plavbě labské z 6. května 1325, opatřena je jeho velkou jezdeckou pečetí,“ popisuje dokument psaný ručně na pergamenu.

„Dále tu archivujeme velké množství městských listin z doby krále Karla IV. Od něj samého pak pochází konfirmační listina, kterou městu potvrzuje všechna privilegia udělená mu Václavem II., Janem Lucemburským a jím samým z 22. prosince 1348,“ pokračuje Karlíček.

Zemřela ústecká atletická hvězda Bedřiška Kulhavá, bylo jí 92 let.
Zemřela ústecká atletická hvězda Bedřiška Kulhavá, bylo jí 92 let

V každém případě ale tyto velmi vzácné archiválie jen tak nezmizí zrakům veřejnosti. Brzy budou dostupné zájemcům v digitální podobě spolu s dalšími listinami spojenými s městem Ústí nad Labem.

Případný průvodce by poté zavedl každou exkurzi do ústeckého archivu od středověkých archiválií k dlouhým regálům plným gramodesek. „Máme tady obrovskou sbírku 25 tisíc šelakových desek, jednu z největších ve střední Evropě a druhou největší v České republice. Jádrem sbírky jsou desky His master´s voice, které vyráběla ústecká lisovna na Střekově v letech 1910 až 1945,“ dokládá Karlíček.

T. G. Masaryk

Co na nich všechno najdeme? Cokoliv, co si dokážeme představit. Od mluveného slova přes různé kapelní pochody, dechovky až třeba po první nahrávky jazzu, dixieland a podobně. Nechybějí projevy politiků, jako byl T. G. Masaryk, včetně dalších různých politických veličin, i těch dnes negativně vnímaných.

Z knih lze jmenovat latinsky psané a veršované dějiny města Ústí. Kroniku napsal humanista a vzdělanec Jan Augustin Tichtenbaum roku 1614, tedy před 410 lety. Jediný dochovaný výtisk schraňuje právě ústecký městský archiv. „Sháněl jsem další, ale nepodařilo se mi ho nikde na světě najít, v žádném katalogu,“ vysvětloval bývalý ředitel archivu Vladimír Kaiser při příležitosti 400. výročí jejího vytištění. „Nejspíš ji někdo zakoupil v 19. století v antikvariátu. Bohužel vazba už není původní.“

Bývalý generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.
Ve vazbě skončili podnikatelé i exředitel Malý. Jde o kauzu krajských nemocnic

Kniha se jmenuje Usta ad Albim delineata carmine rebusque suis memorabilius illustranta a Tichtenbaum v ní vylíčil historii města až do jeho současnosti. „Nejzajímavější pasáž obsahuje popis zkázy města během husitských válek z pohledu katolíků,“ popsal děj Kaiser. „Překlad této pasáže vyšel v 60. letech,“ připomněl. Mimochodem právě on založil sbírku gramodesek.

Nelze také nezmínit vyšetřovací spis skandálního čarodějnického procesu, obsahující kompletní zápis o čarování na Mariánské skále z noci na 17. října 1771. Tyto unikátní ručně psané a nádherně ilustrované čarodějnické grimoáry nemají ve střední Evropě obdoby. V archivu naleznete dokonce i větvičku olše použitou jako kouzelnickou hůlku, pantakly a další vybavení.

Jsou tu rovněž osobní fondy listin a memorabilií na významné ústecké osobnosti, zesnulé i doposud žijící. Najdeme tu staré plány a mapy dokumentující postupný vývoj města v běhu staletí. Například lesního hospodářství, jeho vinic, stavebního vývoje a rozšiřování obydlené plochy.

Najdeme tu i stavební dokumentaci, třeba výkresy a vizualizaci prodejny Jednoty v Řehlovicích ze století minulého. I ta může skrývat zajímavost. Vizualizace obsahuje náznak portrétu, který zaujme na první pohled, jakoby vám byl nějak povědomý.

„To je plán, který jsme zachránili před skartací, a já se domnívám, že to je takový vtípek tehdejších projektantů. Aby ten vizuál byl alespoň něčím zajímavý, tak tam dali slavnou podobiznu Mony Lisy,“ dodal Karlíček.

Mohlo by vás zajímat: Malá kaple, velké a dlouhé opravy. Rekonstrukce kapličky v Sebuzíně ještě potrvá

Zdroj: Janni Vorlíček