Na objevech českých egyptologů v Abúsíru se neobvyklým způsobem podílí i Vladimír Brůna z Fakulty životního prostředí ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pracoval i na nejvýznamnějších objevech českých archeologů.Včetně hrobky lékaře Šepseskafancha, která byla označena za šestý největší archeologický objev světa v roce 2013.

Není historik

Vladimír Brůna však není historik. Zabývá se geoinformatikou. Egyptologům pomáhá vytvářet mapy a trojrozměrné modely jejich objevů, které jim umožňují nový pohled na zkoumané území.

Ústecká laboratoř geoinformatiky s nimi spolupracuje již patnáct let. „Co je patnáct let oproti 4,5 tisíce let starým archeologickým objektům, které zkoumáme, dokumentujeme a interpretujeme," říká o své práci Vladimír Brůna.

Během letošního jara pomáhal ve dvou místech. Nejdříve pracoval na šachtové hrobce označené kódem AW 6 v západní části abúsírské archeologické koncese. Za tři týdny se týmu podařilo identifikovat základní obrysy hrobky, polohu hlavní šachty a také tři rohy šachtové hrobky. Zjistili, že hrobka je velká 15×16 metrů, a v rámci jejího obvodu nalezli dílčí struktury vystavěné většinou z nepálených cihel.

S pomocí draka

Poté se podílel na pracích v jižní části lokality. „V jedné z hrobek byla objevena kaple s nepravými dveřmi a znalci egyptského písma nám radostně sdělili jméno jejího majitele Kaisebiho," uvedl po svém návratu.

Geoinformatik na vykopávkách používá řadu různých metod. „Když jsou příznivé podmínky k pouštění draka, snímkujeme jak zkoumané plochy, tak i sousedící oblasti, které mohou potenciálně obsahovat další archeologické objekty. Ze souboru takto získaných fotografií se v prostředí specializovaného programu vytváří fotomozaika a 3D modely terénu a objektů. Z nich následně získává archeolog další, trochu netradiční pohled na zkoumanou lokalitu," vysvětluje svoji práci geoinformatik.

Používá i unikátní skener FARO FreeStyle. V jeho rukách pracoval na africkém kontinentě vůbec poprvé . Nyní prý má doma mnoho nasbíraných dat, která musí postupně zpracovat.