„Přebytek spolu s částí úspor z letošního roku použijeme na splátky úvěrů z předcházejících období," uvedl radní pro ekonomiku Ladislav Drlý. Ústecký kraj dluží necelé dvě miliardy korun.

Hodinová debata

Po zhruba hodinové debatě pro návrh čítající 312 stran hlasovalo 38 zastupitelů, jeden byl proti a šest se zdrželo. Schválený rozpočet je o zhruba 2 miliardy vyšší než ten letošní. Od státu totiž kraj dostane víc peněz na sociální služby a školství, získá také větší obnos z přerozdělování daní.

Rozdělí 1,3 miliardy

Víc než 12,3 miliardy korun však rozpočtem pouze proteče. „Jsou to předem nasmlouvané prostředky nebo prostředky, které stát naším prostřednictvím posílá dalším složkám," dodal Drlý. Nejvíc peněz, téměř 8 miliard, poputuje do školství.

K rozdělení zastupitelům zbude 1,3 miliardy korun. Nejvíc peněz, zhruba půl miliardy korun, půjde na opravy silnic, 200 milionů bude ve fondu investic a oprav, 63 milionů poputuje do zdravotnictví. Kraj počítá i s podporou sportu, kultury, sociálních služeb, protidrogové politiky či s udělováním stipendií. Přes tři miliony korun dá na zimní olympiádu dětí a mládeže, kterou hostí v lednu. Devíti miliony také přispěje na nákup techniky pro státní hasiče a policii, což se nelíbí opozičnímu hnutí PRO! Kraj.

„Státní správa by neměla být sanována z rozpočtu kraje. Nevadilo by mi ale, kdyby peníze dostali dobrovolní hasiči," podotkl Jiří Řehák z hnutí PRO! Kraj.

„Když profesionální hasiči obmění techniku, použitou poskytnou dobrovolným," reagoval radní Martin Klika.

Porcování medvěda

Podle opozice je rozpočet sice sestaven profesionálně, ale současně je podhodnocen. „Bojíme se, že rozpočet je sestaven tak, aby peníze zbyly a že následně dojde k takzvanému porcování medvěda. Jestliže zbudou peníze, primární by mělo být splacení dluhu, alespoň částečně," zdůraznil zastupitel Jiří Řehák. Radní Ladislav Drlý si ale myslí, že dosavadní průběh splácení dluhu Ústeckému kraji vyhovuje.

Pro hnutí je také nepochopitelné 30 procentní navýšení rozpočtu kanceláře hejtmana a navýšení rozpočtu na kulturní akce.