Radní pro transformaci Iva Dvořáková popsala zrod myšlenky vzniku Transformačního centra: „Ukázalo se, že tu jsou lidé, kteří ve svých oborech dlouhodobě plánovali a připravovali dílčí záměry ve prospěch rozvoje Ústeckého kraje. Když jsem je na jaře minulého roku přivedla k jednomu stolu, navzájem si své záměry představili a spontánně se rozhodli vytvořit a podat jeden společný záměr. Takový přístup totiž umožní lepší komunikaci, koordinaci, kooperaci a přinese přidanou hodnotu celému projektu, zároveň ho učiní mezinárodně unikátním. Z tohoto důvodu je také důležité soustředit všechny záměry v jednom objektu, který bude tomuto stylu spolupráce vycházet vstříc.“

Transformační centrum bude mít za úkol zajistit veřejnou službu v oblastech, které budou pro transformaci kraje klíčové. Tyto služby jsou sloučeny do čtyř tzv. pilířů. První pilíř se zaměřuje na datové služby (portál PORTABO, internet věcí, práce s daty), druhý výrazně rozšiřuje činnost Inovačního centra Ústeckého kraje směrem ke službám technologického centra, třetí pilíř je zaměřen na energetiku (nové trendy a technologie, komunitní energetika, energetická chudoba) a konečně čtvrtý pilíř komplexně řeší krajinu po těžbě, revitalizace brownfieldů a rozvojové plány kraje.

První místo a titul Stavba Ústeckého kraje 2021 získala Městská plavecká hala v Lounech.
Stavbou Ústeckého kraje 2021 je Městská plavecká hala v Lounech

Transformační centrum má sídlit v areálu bývalé střední školy v Ústí nad Labem. Celý areál projde důkladnou modernizací. Na jejím začátku stojí otevřená architektonická soutěž se silným důrazem na zapojení místních obyvatel a dalších důležitých aktérů. Ústřední motivem je navrhnout a zrealizovat vzorové řešení revitalizace objektu v nejvyšším dostupném standardu. Koncept zadání od počátku počítá s tím, že objekt by měl být užitečný i místním obyvatelům. Proto nabídne prostory pro chybějící služby a zázemí pro komunitní život. Z urbanistického hlediska jde o pozitivní příklad přeměny brownfieldu. Areál bude nízkoenergetický s využitím chytrých technologií pro správu budov, včetně snížení energetické a materiálové náročnosti, s modrozelenou infrastrukturou. Ústecký kraj tím mimo jiné získá reprezentativní prostory pro konference, workshopy, semináře a další akce pro odbornou veřejnost.

Své služby bude Transformační centrum nabízet městům, obcím, příspěvkovým organizacím kraje v oblastech energetického poradenství, architektury, urbanismu, možností využití a analýzy dat v energetice, dopravy, vodního hospodářství v rámci otevřené datové platformy PORTABO. Část služeb bude nabízena ke komerčnímu využití, a to zejména prostory pro malé a střední podnikání, poradenství pro start-upy, inovace a transfer technologií.

Jednání s německým zmocněncem pro zelený vodík Stefanem Kaufmannem probíhalo v Inovačním centru Ústeckého kraje.
Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík navštívil Ústecký kraj

Centrum se bude aktivně ucházet o granty a zapojovat se do projektů podporujících transformaci regionu na dobu po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí. Ačkoliv je dokončení stavby a pořízení technologií, včetně plného zahájení provozu, předpokládáno v letech 2026 - 2027, již od poloviny roku 2022 bude Transformační centrum své služby poskytovat, byť zatím v náhradních prostorech.