Nedostatek lidí, kteří by mohli pečovat nejen o pacienty s covidem, sužuje také Krajskou zdravotní sdružující sedm nemocnic v Ústeckém kraji. „Dobrovolníky ve svých nemocnicích aktivně využíváme a potřebujeme. Aktuálně se jedná řádově o desítky lidí,“ uvedl Martin Klimeš z tiskového oddělení největšího poskytovatele zdravotní péče v Česku. Poptávka je především po ošetřovatelském personálu, tedy po sestrách. Do nemocnic nastupují jako dobrovolníci například sestry na mateřské nebo z ambulancí, vypomáhat chodí i z důchodu. 

Nynější vytížení nemocnic není tak velké jako při jarní vlně, přesto se odborníci obávají velmi kritické situace, která by mohla během prosince nastat. Pacienti se totiž do nemocnic dostávají zpravidla sedm až deset dní od nákazy. Nemocnice si proto vedou seznamy lidí, kteří by jim mohli v případě potřeby pomoci. Kromě sester s praxí se jedná například o studenty zdravotnických oborů. Protože se ale jedná o fyzicky velmi namáhavou práci, při které je potřeba například polohovat obézní pacienty, využívá Krajská zdravotní také pomoci vojáků. Těch v krajských nemocnicích nyní pracuje podle Martina Klimeše 17, další přijedou v pondělí 6. prosince. 

Online reportáž

Do pomoci se zapojují i hasiči. Při předchozích vlnách měli profesionální hasiči například na starosti odběry, rozváželi vakcíny nebo pomáhali přímo v nemocnicích. Při současné covidové vlně by měli v nemocnicích poprvé pomáhat také dobrovolní hasiči, Hasičský záchranný sbor proto již začal připravovat seznamy zájemců o tuto činnost. Kolik dobrovolných hasičů se k takové práci v nemocnicích nebo domovech pro seniory přihlásilo, nechce krajské vedení profesionálních hasičů prozradit. „Je to pouze náš předběžný průzkum mezi jednotkami, zatím tak není nic ke zveřejnění,“ uvedl mluvčí HZS Ústeckého kraje Lukáš Marvan. 

Podle informací Deníku ale o dobrovolné nasazení v nemocnicích podle předložených podmínek ale není mezi dobrovolnými hasiči nijak velký zájem. „Z naší jednotky jsme na tento seznam nenapsali nikoho. Problém byl především v tom, že by je na potřebnou dobu neuvolnili zaměstnavatelé,“ říká velitel hasičů z Krásné Lípy Václav Danita. Podmínkou nasazení prostřednictvím HZS totiž byly sedmidenní turnusy, navíc výkonem práce mělo být území celé České republiky. V extrémním případě by se mohlo stát, že by dobrovolný hasič ze severu Čech dobrovolničil například na jižní Moravě. Žádný dobrovolný hasič se na výzvu HZS nepřihlásil ani ve Varnsdorfu. 

Přesto dobrovolní hasiči, kteří jsou školení i v první pomoci, v nemocnicích pracují. Jednotlivá zařízení se s nimi totiž mohou domluvit přímo a dohodnout si služby na přetížených odděleních podle jejich možností.