Krajská pobočka Úřadu práce stáhla projekt Podpora Zaměstnanost Transformace (POZATR). Ten měl umožnit zaměstnavatelům využít při přechodu na nové technologie poradenské a vzdělávací služby. Pro odstoupení se prý úřad rozhodl po analýze a vyhodnocení rizik během plánování a přípravy i v návaznosti na energetickou krizi a konflikt na Ukrajině. „Během prověřování plusů a minusů se ukázalo hned několik možných problémů, které by mohly výrazně ovlivnit průběh projektu, a hlavně jeho výsledky,“ uvedla mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková s tím, že se úřad bude hlásit do návazných tematických výzev stejného operačního programu s podobným obsahem.

Cílem dalšího projektu, se kterým jeho nositel ČEZ odstoupil během přípravy, bylo připravit území bývalé tepelné elektrárny Prunéřov I. pro výstavbu továrny na výrobu lithiových baterií. Sama továrna měla přinést na tři tisíce pracovních míst.

„Lokalitu ani projekt Gigafactory neopouštíme, jen budeme hledat jiné finanční zdroje. Ale časově urgentnější je nyní projekt těžby lithia, které je stěžejní surovinou pro každou Gigafactory, a proto je pro něj operační program spravedlivé transformace vhodnější. Navíc množství peněz v tomto programu je omezené,“ sdělila mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Betonová ptačí Rodinka od ústeckého sochaře Karla Hájka vyvolává kontroverze.
Kontroverzní sousoší. Betonová ptačí rodina dohlíží na nový parčík na Doběticích

Projekt vedle dalších aktérů ještě ladí v krajském sdružení národní sítě místních akčních skupin. „MASka“ se chce hlásit s projektem na sdílení dobré praxe, síťování, stáže a studijní pobyty i do zahraničních transformovaných regionů, na workshopy a publikace, výměnu zkušeností a know‐how i ohledně dotačních možností. Část z původně plánovaného projektu by se mohla dostat do křížku s aktivitami, které už mají nebo budou mít jinou podporu z veřejných zdrojů.

„Takže se to v současné době snažíme odfiltovat, aby to tak nebylo. Určitě odstoupit nechceme, chceme projekt realizovat, protože ho považujeme za důležitý a podáme ho ještě letos,“ řekla Eva Hamplová z krajské „MASky“.

Ústecká Univerzita J. E. Purkyně se původně zamýšlela přihlásit o peníze dokonce se dvěma projekty, a platí to dosud. Projekt RUR (Region univerzitě, univerzita regionu) nabídne konkrétní společenské a krajinářské intervence. Mimo jiné pomůže lidem, kteří se budou složitě orientovat v měnící se společnosti, nabídne jim šance a příležitosti, jak se aktivně podílet na nově definované ekonomice a jak být součástí společenského dění. Jeho součástí jsou jak aktivní komunikace mezi všemi stupni vzdělávání s ohledem na trh práce, tak i nabídka veřejnosti široké platformy rekvalifikačních kurzů.

Kanci, a hlavně bachyně Maruna jsou často viděni mezi domy na Klíši.
Bachyně Maruna a Sněhurka vyvedly mladé. Skoro dvacet selátek!

Připravované GET centrum (Green Energy Technologies Centre of UJEP) bude využívat poznatků širokého konsorcia významných vědecko-výzkumných pracovišť z oblasti materiálového a technologického výzkumu, energetických zařízení se současným průnikem výzkumu a diagnostiky plynů a jejich čistoty. Součástí projektu má být i výstavba Centra vodíkových technologií. „První projekt hodláme odevzdávat v nejbližších týdnech, druhý je na přípravu složitější jak složením konsorcia, tak výzkumným zaměřením, a univerzita předpokládá jeho odevzdání v letních měsících,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Vedle univerzity a dalších zmíněných hráčů se má do konce roku přihlásit o peníze z Fondu spravedlivé transformace s dalšími strategickými projekty několik jiných aktérů. Jde o výstavbu vodíkového hospodářství uvnitř průmyslového areálu Triangle na Lounsku, o revitalizaci a resocializaci podkrušnohorského lomu ČSA, o zavádění vodíkové autobusové dopravy v Ústí nad Labem a o výrobu tepla s pomocí geotermálních vrtů.

Podaný je zatím jen projekt na výstavbu a provoz Transformačního centra ve vlastní režii kraje. Brusel pošle na Ústecko 15,2 miliardy. Zhruba polovinu mají spolknout strategické projekty velkých aktérů, pro další, menší hráče bude prostor v tematických výzvách.