Autoři Lukáš Pumpr a Lukáš Beran postavili nový vizuální styl na práci s písmem s autorskými prvky, což zaručuje jednoduchou aplikovatelnost, nadčasovost a dlouhodobou udržitelnost celého systému.

Ústecký kraj dosud reprezentoval 20 let starý vizuální styl, který pracoval s krajským znakem a jeho symbolikou. Dosavadní logo vycházelo z druhého pole znaku kraje, jehož základem je brána Porta Bohemica, ve spodní části vodstvo a zelený rám, symbolizující pohoří. Existující vizuální identita však byla velmi obtížně aplikovatelná v malých formátech a neodpovídala již potřebám současné digitální komunikace.

Za uplynulé dvě dekády však prošel značnými změnami celý region, především v oblasti rekultivace krajiny, průmyslu a technologií. Cílem soutěže tedy bylo sjednotit a systematizovat vizuální prezentaci Ústeckého kraje, posílit komunikaci směrem k jeho občanům a probudit v nich pocit sounáležitosti, stejně tak do budoucna zaštítit širokou škálu příspěvkových organizací kraje.

Vítězný návrh

Kraj s přírodním a kulturním bohatstvím, kde se psaly začátky české historie, jde vstříc moderní době, a právě to se podařilo autorům ze studia Petrohrad vystihnout hravým symbolem.

„Naší hlavní motivací bylo vnést do veřejného prostoru Ústeckého kraje pozitivní impuls. Přinést jednoznačně srozumitelný, přímočarý symbol, se kterým se budou občané ochotni identifikovat bez ohledu na to, zda žijí v Rumburku nebo Kadani,“ popisují Lukáš Pumpr a Lukáš Beran ze studia Petrohrad.

Designéři tak zaměnili písmeno Ú ve slově Ústecký za symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou, a vytvořili tak značku, která má silný komunikační potenciál. Barevnost vychází z barevnosti znaku kraje, ale nově jsou barvy zvýrazněny do maximálně sytých tónů. Primární je modrá, doplňková pak zelená a červená. Hlavním písmem byl zvolen grotesk Haffer SQ.

Služební slib složilo 58 profesionálních hasičů.
Profesionální hasiči složili služební slib

„Výsledný návrh nás zaujal svou hravostí a vtipem, který bude velmi dobře fungovat v marketingové komunikaci kraje. Chceme se prezentovat jako kraj s vlídnou tváří a nová značka s tím výborně ladí,“ zhodnotil hejtman Jan Schiller.

Porota designérské soutěže, ve které se kromě zástupců kraje sešli i nezávislí odborníci oboru, návrh ocenila jako moderní, odvážný a svěží, ale zároveň i funkční. Nejlépe odráží sebevědomí, potenciál kraje a potřeby jeho komunikace.

„Vítězný návrh má silný marketingový potenciál a splňuje náležitosti jak pro interní, tak i externí komunikaci krajského úřadu, ačkoliv v sobě nezapře humor a nadsázku. Vytvořený symbol je jedinečný a ve veřejném prostoru bude jasně vidět,“ sděluje Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

Milena Martínková pracovala více než 30 let v chemických závodech v oddělení, které mělo na starosti dopravu.
Z litvínovské chemičky jezdily vlaky do celé Evropy, vzpomíná Milena Martínková

Kromě identity pro samotný kraj designéři navrhli též systém prezentace desítek příspěvkových organizací, jako jsou muzea, nemocnice nebo školy. Nová identita má za úkol i zefektivnění a zjednodušení komunikace kraje směrem k veřejnosti napříč tištěnými i digitálními kanály.

„V tuto chvíli děláme první kroky, abychom novou identitu co nejrychleji nasadili v rámci krajského úřadu. Následovat bude fáze implementace v rámci příspěvkových organizací kraje, to bude ta těžší část. Pokud se nám to podaří, jednotný styl bude patrný na první pohled a přispěje k srozumitelnější komunikaci směrem k občanům. Hotovo chceme mít do poloviny roku 2024,“ doplňuje mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

O vítězném studiu

Studio Petrohrad bylo založeno v roce 2008 ve stejnojmenné plzeňské čtvrti tehdejšími spolužáky z ateliéru Multimédia Západočeské univerzity v Plzni Lukášem Pumprem a Petrem Polákem, k nimž se po letech přidal také grafický designér Lukáš Beran. Studio se ve své práci zaměřuje především na tvorbu vizuální identity, online videa a fotografie z oblasti architektury a designu. Část týmu se také věnuje pedagogické činnosti na pražské Scholastice a plzeňské Nerudovce. Mezi výrazné aktivity studia patří mimo jiné blog Naokraj pojednávající o lidech, kteří s rodinami opouštějí města a zapouštějí kořeny na venkově. Studio dlouhodobě spolupracuje s Městem Plzeň, Galerií Rudolfinum, Letištěm Václava Havla, pražskou AVU a mnoha dalšími subjekty.

O soutěži

Soutěž pro Ústecký kraj probíhala pod vedením odborné organizace Czechdesign jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní. Do soutěže bylo vyzváno pět profesionálních grafických designérů a studií, a to na základě otevřené výzvy a pečlivé rešerše dosavadních referencí. Jmenovitě se soutěže zúčastnili Kolargrafik studio, Libor Jelínek, studio Redesign, studio Petrohrad, studio TopEcht!. Do druhé fáze soutěže postoupili Libor Jelínek, Redesign a studio Petrohrad.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.