Brusel pošle do tří regionů 41 miliard korun, na Ústecko 15,2 miliardy. Polovinu českého balíku z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) spolknou velké projekty, strategické pro kraj. Dost ale zbude i na menší podniky a živnostníky. Dotační program je těsně před spuštěním terčem kritiky, která varuje i před korupčním rizikem.

Zkraje listopadu se poprvé sešel výbor pro monitorování programu. V uplynulém týdnu už byly vyhlášeny ostré výzvy pro strategické projekty. Na pilování těch jedenácti „vyvolených“ v Ústeckém kraji se pracuje už druhým rokem. Figurují mezi nimi například transformační centrum v gesci Ústeckého kraje, vzdělávací projekty pod palcem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, rekvalifikační program v režii Úřadu práce či revitalizace lomu ČSA firmou Sev.en.

„Pro každý projekt se zpracovává detailní studie proveditelnosti, některé jsou ve fázi dokončení, připravené podat žádost do konce roku. Některé potřebují delší zpracování,“ shrnula radní Iva Dvořáková, která dokument na posledním krajském zastupitelstvu předkládala.

Deset obžalovaných soudí kvůli evropským dotacím, putujícím na severozápad České republiky.
Dotace EU znovu řeší soud i s Kušnierzem. Jde o opravu mosteckého hotelu Cascade

Následně kraj vyhlásí i výzvy k podávání menších projektů. Půjde o vouchery v objemu 50 až 500 tisíc pro střední, ale i malé podniky a živnostníky. Peníze budou na digitální inovace, nákup technologií a strojů pro podnikání, mentorské služby či start-upy. Střední školy v kraji se budou moct přihlásit o miliony na rekonstrukci nebo vybavení odborných učeben. Podniky procházející transformací dostanou peníze na vzdělávání. Na dotace si sáhnou i subjekty, které budou na území po těžbě uhlí stavět cyklostezky, dělat kulturu nebo obnovovat brownfieldy. Malé a střední podniky si budou moct bezúročně půjčit až 60 milionů.

V Ústí nadd Labem se v úterý 15. února uskuteční setkání s hejtmanem. Deník bude akci přenášet živě.Transformace Ústeckého kraje bude tématem úterního setkání s hejtmanem Janem Schillerem. Deník bude celou akci přenášet on-line.Zdroj: Deník

„Vyjednáváme co nejvýhodnější podmínky, abychom pokryli potřeby co nejširšího spektra žadatelů v regionu,“ ujistila Dvořáková.

Peníze z FST alokovala Evropská unie pro strukturálně postižené regiony. V České republice jimi jsou Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. „Za to, aby měl zbytek republiky dostatek tepla a elektřiny, platily uhelné kraje po mnoho desetiletí velkou cenu,“ připomněla dříve smysl programu Anna Hubáčková, ještě když byla ministryní životního prostředí. „Je čas jim tyto újmy alespoň částečně nahradit a dát jim budoucnost,“ dodala.

„Miliardové částky jsou lákavé”

České uchopení projektu má ale kritiky. Podle lidí z Centra pro dopravu a energetiku (CDE), ale i těch z protikorupční organizace Transparency International (TI) jsou zvýhodňovány velké subjekty. Ale i výzvy pro malé a střední podniky prý můžou skončit blamáží, pokud se správně nenastaví.

„Přestože příprava trvala dva roky, nepodařilo se do procesu vtáhnout veřejnost, mladé obyvatele uhelných regionů, ale ani experty na sociální oblast z nestátní sféry,“ konstatovala Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci z CDE. Na korupční rizika upozorňují v TI. „Miliardové částky jsou lákavé také pro ty, kdo mají zkušenosti s využitím vlivu za účelem nasměrování peněz do konkrétních projektů,” zmínil právník Transparency International Jan Dupák.

Téma transformace regionu coby nevyhnutelné budoucnosti budou experti z oblasti průmyslu, vědy či severočeské politiky probírat na dalším z pravidelných Setkání s hejtmanem, které se uskuteční v úterý 15. listopadu na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Akce se koná od 9.30 a Deník ji bude celou přenášet on-line.

Máte-li na hejtmana či zástupce klíčových firem jakýkoli dotaz týkající se transformace regionu, zašlete jej e-mailem na adresu j.svecova@vlmedia.cz.

11 vyvolených

Kraj chce evropské miliardy z Fondu pro spravedlivou transformaci přednostně na tyto strategické projekty. V boxu uvádíme realizátora, jméno projektu a jeho stručnou anotaci.

Univerzita J. E. Purkyně
RUR ‐ Region univerzitě, univerzita regionu
Komplexní transformace vzdělávací soustavy, a to jak po stránce personální, tak po stránce praktických výstupů ze vzdělávání (spolupráce vzdělávací soustavy s aplikační sférou) a po stránce andragogické.

Univerzita J. E. Purkyně
GET Centre UJEP ‐ Green Energy Technologies Centre of UJEP
Vybudování komplexního energeticky zaměřeného pracoviště, které bude sloužit pro výchovu a vzdělávání nových specialistů potřebných pro realizaci energetické transformace Ústeckomostecké aglomerace.

Ústecký kraj
Transformační centrum Ústeckého kraje
Díky otevřené datové platformě, která bude sbírat, analyzovat a vizualizovat data, budou mít firmy i veřejná správa vždy přesné informace pro rozhodování. Projekt podpoří malé a střední firmy s inovativními nápady a otevře jim cestu k moderním technologiím a digitalizaci.

Česká geologická služba
SYNERGYS ‐ systémy pro energetickou synergii
Klíčovým výstupem je soubor pilotních technologií hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku integrovaných do funkčního technologického „ekosystému“.

ČEZ
Gigafactory
Výstavba továrny na výrobu lithiových baterií s výrobní kapacitou 40 GWh baterií ročně v odstavené elektrárně v Prunéřově. Lithium‐iontové baterie budou primárně sloužit pro elektrická a hybridní vozidla a bude je rovněž možné použít pro systémy skladování energie.

ČEZ
Těžba lithia na Cínovci
Bude hlubinně vytěžena hornina, která bude dále upravena na požadovanou frakci a dopravena na povrch k dalšímu zpracování v povrchovém areálu dolu. Součástí projektu je také výstavba navazujících zařízení – liniová stavba produktovodu, a samotný zpracovatelský závod.

Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje
Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje
Sdílení dobré praxe, síťování, stáže a studijní pobyty i do zahraničních transformovaných regionů, workshopy a publikace, výměna zkušeností a know‐how formou koordinace podobných animačních projektů a šíření informací ohledně dotačních možností.

Úřad práce
POZATR
Možnost pro zaměstnavatele využít při přechodu na nové technologie poradenské a vzdělávací služby. Výrazně bude podporována podnikavost poradenstvím a finanční podporou. Osoby ohrožené ztrátou zaměstnání budou moct využít širokou nabídku podpory.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem
Nákup dvaceti nových autobusů na vodíkový pohon pro zajištění provozu veřejné hromadné dopravy na území Ústí nad Labem a v jeho okolí, výstavba vodíkové čerpací stanice, čističky vodíku a rekonstrukce servisního zázemí.

FOR H2ENERGY
H2 Triangle
Výstavba vodíkového hospodářství uvnitř průmyslového areálu Triangle zahrnujícího jednotku pro generaci obnovitelné elektřiny, výrobu zeleného vodíku, jeho kompresi, skladování, distribuci či konverzi zpět na obnovitelnou elektřinu.

Sev.en Innovations
Green Mine ‐ celková revitalizace a resocializace lomu ČSA
Projekt chce skloubit novou rekultivovanou post-těžební krajinu v dnešní lokalitě uhelného lomu (těžba zde skončí v roce 2024) s novými podnikatelskými aktivitami. Dále vybudování smart rozvojových zón, výroba čisté energie a kvalitní život obyvatel.
Zdroj: Ústecký kraj