Otevírání kraje filmařům není novinkou. Ústecky kraj nabídl již v minulosti dva menší dotační tituly na podporu audiovizuální tvorby. Teď se ale jedná o částku desetinásobně vyšší, celkem je k dispozici 46 728 971 korun.

„Nejde jen o podporu kultury a filmové tvorby, uvědomujeme si i ekonomický přínos filmových štábů regionu. Produkce během samotného natáčení v kraji utrácí za služby jako je catering, ubytování, ostraha, zábory veřejných prostranství, pronájmy lokací, často samozřejmě využívají i místní komparzisty a také další profese. Škála služeb je opravdu pestrá a všechny prostředky míří přímo do regionu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák.

 Ekonomický přínos

Právě očekávaný ekonomický přínos regionu byl jedním z kritérií, proč byly Filmové vouchery začleněny jako jeden ze zastřešujících projektů Operačního programu Spravedlivá transformace, který spadá do gesce Ministerstva životního prostředí.

„Uhelné regiony se kvůli odklonu od těžby potýkají s různými negativními dopady. Operační program Spravedlivá transformace přináší významné prostředky na jejich přeměnu na konkurenceschopné regiony, které staví na inovacích, moderních technologiích a minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Ústecký kraj vsadil mimo jiné na podporu filmového průmyslu. Audiovizuální tvorba splňuje klíčové parametry, je rychlá, vyžaduje specifické know-how i technologie. Zároveň se jedná o „čistý“ průmysl, může tak být v Ústeckém kraji důležitou částí jeho budoucí nízkouhlíkové ekonomiky. Jsem proto rád, že jsme filmaře a tím i tento region a jeho obyvatele mohli podpořit 50 miliony korun,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Ústecký kraj je prvním krajem, který rozhodl o poskytnutí prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace pro filmový průmysl realizovaný v Ústeckém kraji,“ zdůrazňuje radní Iva Dvořáková, která má v Ústeckém kraji tento operační program na starost.

Téměř 50 milionů korun je tak připraveno na výrobu a postprodukci tří typů audiovizuálních děl. Výzva je otevřena projektům pro online a televizní vysílání, celovečerní hrané filmy a také dokumenty. Filmaři si mohou žádat o prostředky od 3. června 2024 průběžně do roku 2027 nebo do vyčerpání finanční alokace. Maximální podpora na projekt se pohybuje od 1 do 3,5 milionu korun dle typu projektu. Podmínkou poskytnutí dotace je realizace výdajů v Ústeckém kraji vč. vynaložení vlastních prostředků filmových produkcí. Všechny poskytnuté prostředky se tedy musí utratit v regionu.

Dotační program je otevřen také tzv. servisním produkcím, které zajišťují výrobu zahraniční tvorby v Česku.

 Výhodné umístění

Ústecký kraj má pro filmaře výhodu díky svojí blízkosti vůči Praze. Filmové štáby tak mohou maximálně využít natáčecí den i v případě kdy se např. herci musí vracet k dalším povinnostem, jako je divadlo nebo dabing. Dalším přínosem je fakt, že v Ústeckém kraji lze nalézt téměř jakékoliv kulisy pro filmový příběh. Nabízejí se lokace od krásných krajinných celků, památek, lidové architektury až po až po bizarní lokace brownfieldů a architektury tzv. sorely.

Jedním z aktuálně realizovaných děl v regionu je seriál Limity v režii Petra Zelenky pro ČT. Jeho natáčení se téměř celé do Ústeckého kraje přesunulo právě díky novému dotačnímu titulu.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.