Součástí vyjádření úřadu v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) je řada podmínek, které musí lihovar splnit. Starostka Trmic Jana Oubrechtová věří, že se nebudou opakovat problémy se zápachem.

Zápach a hluk

Lihovar začal vyrábět v roce 2007, za čtyři roky se jeho dluhy vyšplhaly na 1,5 miliardy korun a skončil v konkurzu. Nikdy nepřekročil rámec zkušebního provozu. Obyvatele Trmic tehdy trápil zejména zápach a hluk.

„Naše námitky jsou obsaženy v podmínkách ke stanovisku, budeme mít možnost si zápach ohlídat, měřit se budou emise i imise," řekla starostka.

Společnost Liberta Energy, jež lihovar koupila, nemá postavenou čističku odpadních vod. Žádat teď bude o vydání změny integrovaného povolení. „S vlastníky se sejdeme a budeme řešit problematiku dopravy, která nás také trápí," doplnila Oubrechtová.

Trmice chtějí, aby 70 procent dopravy bylo realizováno po železnici a 30 procent po silnici. „Pokud by auta jezdila po místní komunikaci do průmyslové zóny, za chvíli nám ji zničí a náklady na opravy bychom museli platit my," uvedla starostka.

Kapacita záměru je 80 000 tun bioetanolu za rok, vyrábět jej podnik bude mletím obilí. V podmínkách je obsaženo, že firma musí s městem projednat postup při informování veřejnosti nebo dořešit požadavek České inspekce životního prostředí na instalaci dvou nezávislých vodních praček.

Špatné zkušenosti

Starostka města, kde žije zhruba 3 000 obyvatel a přiléhá k Ústí nad Labem, věří v součinnost hygieniků, inspekce životního prostředí i ústecké samosprávy.

„Všichni teď dělají maximum pro to, aby se neopakovaly špatné zkušenosti s lihovarem z minulosti," doplnila Oubrechtová. Vyjádření investora se nepodařilo získat.