Ceny, kde se každoročně hodnotí nejlepší firemní periodická i neperiodická média vyhlásil PR Klub již počtrnácté.

POROTA ROZDALA CENY VE 14 KATEGORIÍCH

Do Ústeckého kraje putuje třetí místo za výroční zprávu roku 2014 a druhé místo patří grafickému manuálu Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže. Mezi 127 přihlášených periodik rozdala odborná porota ceny hned ve 14 kategoriích.

Do kategorie s názvem Nejlepší firemní katalog, profil, jednorázové médium bylo přihlášeno celkem 14 publikací. Porota se rozhodla ocenit jen dvě z nich, mezi nimi právě i grafický manuál olympiády dětí a mládeže, která se letos konala v Ústeckém kraji.

Autory manuálu je agentura Sopko Chomutov a zaměstnanci oddělení mediální komunikace Krajského úřadu Ústeckého kraje. Úspěch slavili zástupci Ústeckého kraje i v kategorii výročních zpráv. Z celkem osmi přihlášených skončila výroční zpráva našeho kraje za rok 2014 na třetím místě.

SOUTĚŽ SE KONÁ UŽ OD ROKU 2002

Profesní soutěž Zlatý středník se poprvé uskutečnila v roce 2002. Hodnotí firemní periodická i neperiodická média určená k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.

Dále hodnotí i původní české texty a PR texty otištěné ve firemních tiskovinách či ve veřejných médiích.