Podle krajského radního pro finance Jana Růžičky (ODS) měla nová rada příliš málo času na přepracování návrhu rozpočtu, který zdědila po minulé krajské vládě. Nové vedení totiž bylo zvoleno 16. listopadu.

"Aby bylo možné dodržet všechny zákonní lhůty, museli bychom návrh vyvěsit 30. listopadu. Naše koalice má jiný názor na rozpočet než ta předchozí. Za současné situace, kdy neznáme příjmy kraje, není možné předložit zodpovědný návrh rozpočtu kraje," řekl radní pro finance.

Pro kraje, stejně jako pro obce, jsou velkou neznámou příjmy. Stále totiž nevědí, v jaké formě bude zrušena superhrubá mzda a v jaké výši budou případné kompenzace za její zrušení. Daň z příjmu přitom tvoří velmi významnou část rozpočtů krajských i obecních samospráv.

Medvěd Bruno v děčínské zoo.
Covid uzavřel jejich brány. Zoo v Ústeckém kraji sčítají ztráty

Běžný chod krajského úřadu bude tak zajištěný, příspěvkové organizace kraje pak dostanou na každý měsíc 90 procent jedné dvanáctiny jejich ročního příspěvku od zřizovatele v letošním roce. V období rozpočtového provizoria nebude kraj schvalovat nové investiční akce nebo vyhlašovat nové dotace.

Provizorium bude platit od 1. ledna do schválení rozpočtu, nejdéle však do konce března. Růžička ale očekává, že by návrh běžného rozpočtu měl zastupitelům předložit na jejich lednové zasedání. Na úřední stránce kraje tak bude návrh vyvěšen na začátku ledna.