Pětihodinová debata se nevedla pro nic za nic, byla ke schvalování krajského rozpočtu na tento rok. Krajská aliance slíbila, že některé nejdůležitější ponížené kapitoly už na jaře dorovná ze státní daňové kompenzace. Nakonec 28 koaličními hlasy rozpočet prošel, i když se opozice hlasování svorně zdržela.

Jaký bude rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 (v tisících)
Zdroje: 21 581 021
Příjmy: 20 811 261
Z toho daně od státu: 5 328 693
Z toho transfery („průtokové peníze“ od státu): 14 885 438
Vlastní financování (zejména úvěry a prostředky z minulých let): 769 760
Výdaje: 21 581 021
Index oproti rozpočtu 2020: Rozpočet je cca o 3,5 procenta větší

S přípravou rozpočtu na rok 2021 loni začalo staré vedení kraje. Vzhledem k zuřící epidemii koronaviru už v druhé polovině roku 2020 počítalo se škrty. Zrušení superhrubé mzdy a z toho vyplývající propad daňových příjmů o další stovky milionů postavil před další oříšek už nové vedení kraje na konci minulého roku. Nová garnitura nakonec přepracovávala celý rozpočet „řádek po řádku“. A to i za cenu, že Ústecký kraj vstoupil do nového roku v rozpočtovém provizoriu. V celé zemi to byl už jen případ sousedního Karlovarského kraje.

„Uvidíme, co přijde“

Hlavním architektem revidovaného rozpočtu byl 32letý nový radní Jan Růžička (KDU-ČSL, v radě za ODS). Trvalo mu to necelé dva měsíce. Netajil se tím, že z dřívějšího působiště v soukromé firmě si do veřejného sektoru přinesl opatrnost a rozvahu. „Za mě je lepší mít úspornější rozpočet. A až budeme mít přesnější predikce, jak nám budou chodit peníze, tak se můžeme rozhodnout, kde přidat,“ vysvětlil, proč chtěla koalice osekaný rozpočet, než se uvidí, kolik dostane samospráva od státu navíc. Kompenzace by podle předběžných zpráv měly kraji chodit postupně dvakrát do měsíce.

Opozici vadily především chystané škrty ve veřejné dopravě, která má mít o 220 milionů méně. Koaliční politici ale uklidňovali, že nehodlají bezduše proškrtat spoje, to spíše zefektivnit ty stávající. Chtějí vnitřní úspory nebo vyjednat se soukromými dopravci levnější ceny za kilometr. Ušetřit by politici chtěli i za nájem dep nebo autobusů pro krajskou dopravní společnost, za marketing či právní poradenství. Navíc hodlají pokračovat v tlaku na stát, ať dorovná výpadek tržeb z dopravní obsluhy kvůli nouzovému stavu.

Kde se nejvíc škrtalo:
Fond investic a oprav Ústeckého kraje je na 33,53 % rozpočtu oproti roku 2020
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů: 53,25 % oproti 2020
Investiční akce z úvěru 2017-22: 64,52 % oproti 2020

Škrty ve veřejné dopravě kritizoval bývalý radní pro tuto oblast Jaroslav Komínek (KSČM). „Budete muset hodně vysvětlovat starostům,“ varoval nové politiky ve vedení kraje. Ti si ale kladou právě otázku, jestli by se do financování dopravy neměla města více zapojit. „Garantujeme, že spoje do škol i do práce zůstanou v celém rozsahu,“ ujistil Růžička.

Ilustrační foto
Region může ohrozit rušení autobusů či propouštění v kultuře. Kraj čekají škrty

Odbor dopravy má teď intenzivně analyzovat vytíženost spojení před covidem a hlídá si i to, jestli někde vedle sebe zbytečně nejezdí autobusy a vlaky. Komínek ale upozornil, že i stávající dopravní obslužnost je někde poddimenzovaná. Jako tahy na průmyslovou zónu Triangle, kam lidi z několika okresů svážejí už teď přeplněné autobusy. Zóna se má přitom dál rozvíjet. Schiller ujistil, že kvůli propadu tržeb dopravců v nouzovém stavu bude kraj od státu požadovat zvláštní kompenzace, s tlakem začalo ještě bývalé vedení. „Běží několik dopisů, které jdou přímo na vládu, přímo k premiérovi,“ řekl hejtman.

Škrty se netýkají jen dopravy, ale jdou napříč odbory včetně kanceláře hejtmana. Že i jen milionové položky můžou rozhodnout o bytí a nebytí profesionálního sportu v regionu, o tom je přesvědčen Martin Klika (Lepší Sever). A místo 5 milionů do sportovních dotací ve vrcholovém sportu plédoval aspoň za dalších pět z jarních kompenzací.

Kde se nejvíc přidávalo:
Investice do SPZ Triangle: 337,89 % oproti 2020
Odbor ekonomický: 184,45 % oproti 2020
Odbor majetkový: 140,98 % oproti 2020

O tom, že se jen neškrtá, svědčí to, že chce kraj investovat stovky milionů korun do oprav svých škol včetně ústeckého gymnázia, ale i rekonstrukcí sociálních zařízení nebo opravy mostu v Roudnici n. L. Dál se počítá i s nákupem nemocnice v Litoměřicích. Celkem 318 milionů půjde do Krajské zdravotní, další příspěvky ostatním, menším špitálům v regionu. Severočeské divadlo opery a baletu dostane 33 milionů korun, dalších 10 milionů Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

I když zastupitelé schválili detailně rozepsaný rozpočet, nejde o „jízdní řád“, ale živý organismus. Vedle kompenzací od státu, které slibují posílení rozpočtu, je krajské hospodaření ohroženo i nepředvídatelnými ztrátami, jako jsou sankce za porušení pravidel při čerpání evropských dotací nebo za případně prohrané právní bitvy. Ať už se týkají nákupu autobusů nebo pokut za kauzu ROP Severozápad.