„Radní odsouhlasili návrh smlouvy mezi městem a Povodím Labe o poskytnutí této dotace a uložili primátoru města předložit tento návrh zastupitelům," sdělila ústecká tisková mluvčí Romana Macová.

Ústecký magistrát totiž v minulosti podepsal s Povodím Labe smlouvu, v níž se zavázal, že na stavbu protipovodňových bariér a dalších opatření přispěje 45 miliony korun.

Z těchto peněz již Ústí nad Labem vyplatilo na povodňové stavby celkem 36 milionů korun. Peníze zaplatily v letech 2008 až 2010 projektovou dokumentaci, podzemní těsnící stěnu u bývalé Staré tržnice a garáží hotelu Palace, stavbu čerpací stanice, čerpací vrty a další investice.