Smlouvy budou platit po čtyři roky počínaje dnem podpisu smlouvy, případně do vyčerpání maximální a nepřekročitelné částky stanovené v zadávacím řízení obou veřejných zakázek.