Mezi jinými i digitálních teploměrů, kterých město zakoupilo přes osm desítek. I ty obdržela školská zařízení, zřizovaná městem. Zároveň preventisté z dětského dopravního hřiště doplňují ochranné roušky o další bezpečnostní prvek, nanovlákno, které strážníkům poskytuje učinější ochranu před nákazou koronavirem při styku s obyvateli města. Takto upravené roušky obdrží i domovy pro seniory, základních a mateřských školy.