Hlídka na místě zjistila, že pták se zamotal  do plastových provázků, které si nanosil na hnízdo a nedokázal se z nich sám uvolnit a připoután za nohu visel ze střechy domu.

Do jeho záchrany se zapojili mimo strážníků i sousedé z okolních domů, od kterých se podařilo získat česač na ovoce a s jeho pomocí následně nebohého opeřence bezpečně odchytit. Až poté vyšlo najevo, že se nejedná  o vlaštovku, ale o rorýse, který nebyl viditelně poraněn.  

Pak už jen stačilo ptáčka vystříhat z provázku, který měl namotaný na nohách a kolem krku, a vypustit ho zpět do volné přírody.

(noj)