„Častými příčinami srdeční zástavy byly také masivní plicní embolie, které se díky postupnému zavádění přednemocniční ultrasonografie daří mnohdy včas a rychle diagnostikovat našimi lékaři již v terénu. Nejčastěji postihla srdeční zástava pacienty doma a většina z nich byla starší 65 let,“ řekl mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník.

Infarkt a mrtvice

Krajští záchranáři zasahovali loni také u bezmála 800 pacientů s náhlým infarktem myokardu a téměř u 2 200 pacientů s příznaky akutní cévní mozkové příhody. V souvislosti s dopravními nehodami ošetřili v Ústeckém kraji 2 622 pacientů. „Tento počet odpovídá dlouhodobému průměru. Přes 8 tisíc výjezdů bylo realizováno k nezletilým pacientům,“ doplnil Voleník.

V porovnání s rokem 2021 záchranáři oživovali o 92 pacientů méně. Po třech letech pandemie covid-19 se počet resuscitovaných pacientů Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje vrací k hodnotám před pandemií. „V prvních dvou letech pandemie covid-19 jsme ročně resuscitovali téměř o sto pacientů více, než tomu bylo v letech 2019 a 2022,“ uvedl ředitel ústecké záchranky Petr Bureš.