Hrdinství a utrpení. Boj a válečné operace. To si většina lidí představí, pokud hovoří o válce. Jenže to slovo znamená mnohem víc. „Krev, pot a slzy," shrnul to trefně ve svém proslovu nejvýznamnější státník Velké Británie ve 20. století, Winston Churchill. Totéž platí i o Ústí.

Utrpení Ústí pokračovalo i po ukončení třicetileté války. Mnozí přišli o celý svůj majetek i své blízké a navrch trpěli hladem a bídou.

Ostatně na otázku, jak město žilo v polovině 17. století, odpověděli historici Kristina Kaiserová a Petr Jančárek v Dějinách města Ústí nad Labem. „Výsledky průzkumu ukazují, že město ztratilo během třicetileté války téměř polovinu obyvatelstva. Zatímco v roce 1598 žilo v Ústí 1 310 obyvatel, v roce 1654 klesl jejich počet na 795," píší o tom a upozorňují, že daleko citelněji postihla město válka.

Třicet dlouhých let

Méně přesné informace už přináší berní rula o zaměstnání obyvatel. Přesto ale lze říci, že řemesla stagnovala. „Důkazem je nízká specializace i fakt, že 92,8 procenta řemeslníků vlastnilo a obdělávalo půdu a jen 7,2 procenta se živilo provozováním samotného řemesla," popisují to Kaiserová s Jančárkem.

Hospodaření na poli

Ústečané v těch dobách drželi v soukromém vlastnictví jen 512 hektarů půdy. To není moc. Značné procento přitom zahrnovaly vinice, 42,1 procenta, zbytek sloužil k pěstování obilí a zeleniny.

To znamená, že v 2. polovině 17. století se v Ústí, navzdory tomu, že žili v městě královském, měšťané živili především zemědělstvím. Berní rula potvrdila neblahý vliv třicetileté války i na chov dobytka. Ten se totiž nacházel v hlubokém úpadku.

Přitom všem hrál v zemědělském hospodářství té doby zásadní roli kůň, tahoun. Hospodáři mu vždy věnovali zvláštní péči. Jenomže stavy koní třicetiletá válka postihla velice tvrdě, doslova je zdecimovala. Ve vnitřním městě je doloženo berní rulou pouhých 34 koní a na předměstí nedokládá žádného!

Z toho vědci usuzují, že Ústí ve srovnání s okolními městy vyšlo z třicetileté války nejhůře a trvalo desítky let, než se to zlepšilo.

Příště: Nenaplněné sny revoluce z roku 1848