Ti zároveň schválili i vyhlášení veřejné zakázky na tento projekt s předpokládanými náklady 1,2 milionu korun bez DPH. Předmětem projektu je nejen vytvoření plánu, ale i uvedení navrhnutých opatření do praxe. Součástí zpracování akčního plánu bude zpracování výchozí emisní bilance města a další. Zpracovaný dokument musí být připraven v souladu s platnými zákony a podmínkami takzvaného Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky.