Získání mnohamilionové dotace na přípravu výstavy o českoněmeckých vztazích by už nic nemuselo bránit.

Požadavek ministerstva

Stačí, když se město Ústí zaváže k financování spolku Collegium Bohemicum, jež by mělo výstavu připravit. Požaduje to ministerstvo kultury předtím, než dotaci ve výši 52,5 milionu korun přidělí.

Collegium BohemicumSpolek založily roku 2006 stát, město Ústí, Muzeum města Ústí, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Má se stát nezávislou, otevřenou a interaktivní badatelskou institucí celostátního významu. Zaměřená je na historii německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích.

Závazek by městu vznikl po podepsání dodatku k zakládací smlouvě Collegia Bohemica, který se financování spolku týká.

„Ústečtí radní už s dodatkem ke smlouvě souhlasili. Musí ho ale odhlasovat ještě zastupitelé města," upozornila tisková mluvčí magistrátu Romana Macová.

Zvýšení kontroly

Dodatek smlouvy vznikl po jednání na ministerstvu kultury. Zavádí povinnost města Ústí nad Labem nést nejen provozní náklady Collegia Bohemica po celou dobu jeho činnosti, ale také každoroční náklady na provoz organizačního týmu spolku.

„Podpis dodatku a změny ve statutárních orgánech spolku naplní předpoklady pro přípravu expozice. Ta je vnímána odbornou veřejností jako projekt s nadnárodním významem," pokračovala mluvčí Macová.

Podle předsedy dozorčí rady Václava Houfka, současného ředitele ústeckého muzea, je hlavní účel změn zvýšení kontroly. Proto například zvýší své zastoupení ve statutárních orgánech i stát.

Museli by vrátit miliony

„Pokud to dobře dopadne, vrátí se konečně i provoz muzea do standardu. Například tím, že vzniknou stálé expozice, nebude program muzea tak pestrý. Projekt výstavy bude obsahovat i řadu exponátů ze sbírek ústeckého muzea," popsal Václav Houfek.

Pokud by expozice o Němcích nevznikla, muselo by ústecké muzeum vrátit víc než čtyřsetmilionovou dotaci z EU na svou rekonstrukci. Její zřízení je totiž jednou z podmínek dotace.