O budoucí tváři Ústí nad Labem by měl v budoucnu rozhodovat renomovaný architekt. Alespoň taková je vize ústeckých radních, kteří se rozhodli pro rozsáhlé změny struktury magistrátu. V ní zřídí i úřad hlavního architekta.

„Domníváme se, že Ústí nad Labem takový post potřebuje," tvrdí radní Pavel Dlouhý, který nyní zodpovídá například za přípravu změny územního plánu. Dodal, že město kvůli absenci tohoto místa bylo velmi často kritizované.

O tom, kdo nově zřízený post obsadí, rozhodne teprve výběrové řízení. Vedení města má údajně jasno chce najít odborníka, který architektuře rozumí. Nemá jít pouze o úředníka s kulatým razítkem. Zároveň ale nebude vedoucím stavebního úřadu, jako například poslední městský architekt Jan Jehlík.

Podle Dlouhého si město uvědomuje, že bude problém vhodného člověka najít, protože dobří architekti jsou velmi zaneprázdnění lidé a jako zaměstnanci mu radnice navíc bude moci nabídnout jen plat podle tabulek. „Jsme připraveni se bavit o částečném úvazku a dalších věcech," uvedl.

Snahu města zřídit takový post velmi vítají odborníci, kteří se o Ústí zajímají.

„Je to skvělá zpráva. Město takovou pozici potřebuje," řekl architekt Jan Hrouda ze sdružení Váš Střekov. Podle něho by takový odborník mohl být zárukou, že ohlídá kvalitu budoucí ústecké architektury. „Dnes o tom bohužel rozhodují úředníci a zastupitelé, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci," uvedl.

Post architekta město zřídí v rámci reorganizace, během které zruší odbory investic, strategického rozvoje a územního plánování. Zřídí jen jeden odbor, který činnosti zaštítí. Podle radních nejsou tři odbory potřeba, protože investice klesají. „V roce 2010 byly ve výši 840 milionů, loni 256 milionů a letos jen 53 milionů Kč," uvedl Josef Macík.

O funkci tak přijdou vedoucí odborů Ivo Zíka, Luboš Pauer a František Podrápský. Celkem se prý počet zaměstnanců magistrátu sníží o 5, a město tak ročně ušetří 2 až 2,5 milionu korun.

Radní přiznali, že pokles investic není jediným důvodem. „Tito vedoucí v minulosti minimálně byli u některých sporných věcí, i když často jen plnili něčí přání a příkazy," uvedl Dlouhý. Jmenoval například evropské dotace, některé investiční akce nebo územní plán.