Rekonstrukce patří mezi letošní nejrozsáhlejší a největší investice SVS. Bude ji provádět na etapy a skončí s ní za dva roky. Po tu dobu bude dodávat ústeckým domácnostem vodu nikoli z hlubinného vrtu ve Velkých Žernosekách, ale z přehrady Fláje v Krušných horách.

Náklady na akci vystoupají na téměř 134 milionů korun bez DPH, z toho se letos proinvestuje zhruba 15 milionů. Podle mluvčího SVS Maria Böhmeho stavba už začala přípravnými pracemi. „Dělníci právě kácí náletové dřeviny. Staré ocelové trubky na hranici životnosti z roku 1972 nahradí nové z tvárné litiny,“ popsal Böhme.

Podrobný seznam adres
si můžete stáhnout zde!

(formát Excel)

Zároveň domácnostem třeba v Trmicích, na Severní Terase, Klíši, ve Skoroticích a jinde rozeslaly Severočeské kanalizace a vodovody (SČVK), které se stará o vodárenskou soustavu SVS, dopis o změně kvality dodávané vody.

„Trochu mě to zarazilo, už jsem se lekla, že si budeme muset vozit balenou z obchoďáku. Nakonec se ukázalo, že bude mít kvůli jinému složení minerálů jen odlišnou chuť a nižší tvrdost. Což mi nevadí, pračka a myčka se nebudou tak zanášet vodním kamenem,“ líčila Elen Richtrová ze Všebořic.

Podle mluvčí SČVK Ivety Kardianové voda z přehrady Fláje nejprve protéká úpravnou v Meziboří, odkud pokračuje k odběratelům.

„Obsahem vápníku a hořčíku se voda z Flájí skutečně řadí mezi měkké. Důležité je však vědět, že stejně jako dříve to bude velmi kvalitní pitná voda, která splňuje přísné legislativní požadavky na jakost. Kvalitě a dodávce vody budeme po celou dobu rekonstrukce věnovat zvýšenou pozornost,“ uklidňovala mluvčí Kardianová.

Potrubí je téměř půl století staré a dosáhlo hranice své životnosti. Vykazuje značné opotřebení, korozi a zeslabení stěn, kvůli čemuž musejí vodohospodáři řešit časté havárie a poruchy. Jeho výměnu za litinové provedou pokládkou do výkopu. Přitom počítají s kompletní výměnou podsypu a obsypu trubek.

Práce se v Ústí dotknou tří městských obvodů vyjma Střekova. „Budu se na to informovat. Předpokládala bych, že akci takového rozsahu by nám mohli alespoň oznámit informativním dopisem. Pokud by SČVK opakovaně neposlala cisternu, lidé z obvodu se na nás mohou obrátit a my jim podáme pomocnou ruku,“ slíbila starostka centrálního ústeckého obvodu Hana Štrymplová.

V současné době provádí SVS další rekonstrukci vodovodu a kanalizace pro dvě stovky odběratelů v Alešově ulici. Litinový vodovod slouží od roku 1911. Betonová kanalizace pochází z roku 1935. Součástí stavby bude i likvidace navazující stoky směrem k Beethovenově ulici. Společnost pro letošek naplánovala 16 staveb za 106,7 milionu korun bez DPH.