Poměrně kritizovaný je úklid mimo hlavní cesty, týká se to odpadků, ale také údržby zeleně, kde to vázne?
Musím nejdříve upozornit, že jsme městský obvod centrum, ale máme rozdělené kompetence i majetkové záležitosti dle Statutu města Ústí nad Labem. Zajišťujeme komplexní údržbu zeleně s výjimkou Městských sadů. Údržbu provádíme na základě smluvního vztahu a celkem se jedná o 5 lokalit. Co se týče odpadového hospodářství, je vše v kompetenci odborů na magistrátě a smluvní firmou AVE. Ze své zkušenosti a pozice vím, že na odpady jsou neustále stížnosti. Co můžeme, odklidíme vlastními pracovníky, kterých neustále ubývá. V současné době řešíme možnost dotačního titulu z úřadu práce na zaměstnance, kteří by měli na starost právě úklid. Pokud se o nějakém nepořádku dozvíme, snažíme se dle možností sjednat nápravu. Mé poděkování patří dobrovolníkům, kteří s úklidem pomáhají.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkMinulý týden srazilo auto seniorku na Masarykově ulici pod zverimexem. Nebylo to poprvé, na stejném místě zemřel člověk asi před měsícem. Bojujete za změnu značení, lepší přechody, semafor?
Již v loňském roce jsem jednala s občany a rovněž obdržela petici od občanů k zajištění bezpečnosti provozu Masarykovy ulice, kterou jsme předali k řešení PČR - odboru dopravní policie. Dle informací je tato ulice zajištěna ostrůvky a omezením rychlosti a další kroky nebyly ujednány. Po dvou tragických nehodách doufám, že stanovisko dopravní znalci přehodnotí a tuto část nebezpečné vozovky zabezpečí, aby nedocházelo k dalším tragédiím.

Antihitem poslední doby jsou potkani v centru, co s tím můžete udělat?
Jak jsem již říkala, apelujeme na kompetentní úřad, aby provedli plošnou deratizaci, pravidelná byla již v podzimních měsících.

Anketa v centrálním obvodu Ústí nad Labem
Život v centrálním obvodu Ústí? Chce to přechody a lepší úklid, ukázala anketa

Jak to vypadá s kamiony v Předlicích, jak se na řešení podílíte?
Jsem ráda, že se v této době podařilo zajistit opatření, jaká byla na jaře, tedy zákazy parkování. Stále jednáme s podnikateli z průmyslové zóny a s vedením města a zatím je vše na dobré cestě k vyřešení. Jako obvod jsme zajistili každodenně pracovníky VPP na úklid okolí, ovšem na úkor úklidu jiných lokalit. Ovšem na takovou plochu a především na bezohlednost dálkových řidičů (ne všech) opravdu nestačíme. Kontejnery, které jsou v této zóně, máme každou chvíli poničené, přestěhované, okolo se válí hromady odpadků, PET lahví a nebezpečný odpad. Vychovat a upozorňovat parkující řidiče, aby udržovali čistotu a předpisy, opravdu nedokážu. Po celou dobu, co jsem na pozici starostky, komunikuji a peru se za podnikající a lidi žijící v této lokalitě.

Zdroj: DeníkHodně populární je mezi lidmi participativní rozpočet, jelikož mohou navrhnout své vlastní projekty, které pak město financuje, kolik na ně máte letos prostředků?
Na letošní rok je vyčleněna a schválena částka půl milionu korun. Budeme dokončovat sběr podnětů z loňského roku, například vybudování odpočinkové zóny, úpravu asfaltové plochy a instalace herních prvků na plochách v ulicích Pod Holoměří a Vinařská podle návrhů dětí ZŠ Vinařská. V současné době je již vyhlášeno podávání žádostí do participativního rozpočtu na letošek.

Kolik projektů připravujete z participativního rozpočtu v centrálním obvodu?
V loňském roce bylo podáno 16 návrhů. Z těchto návrhů bylo celkem 6 mimo působnost městského obvodu Ústí nad Labem – město (zpravidla se týkaly vybraného majetku města), jeden návrh spadal do působnosti obvodu částečně a jeden svou podstatou nespadal do konceptu participace. Komise doporučila zastupitelstvu městského obvodu přípravu tří návrhů. Rekonstrukce dětského hřiště a přilehlého parku v ulici Pod Školou na Skřivánku (hlavní akce Participace 2020) s celkovou dotací z vyhrazené částky 800 tisíc korun. Rozšíření workoutového hřiště na sídlišti Hornická – Stará s celkovou dotací z vyhrazené částky 70 tisíc korun. Zahájení přípravy komplexní obnovy území v okolí Klíšského potoka u ulice Vinařská (včetně rekonstrukce dětského hřiště) s celkovou dotací z vyhrazené částky 30 tisíc korun.

Lék bamlanivimab podali v kraji poprvé v ústecké nemocnici.
Lék bamlanivimab dostala v Ústeckém kraji první pacientka. Aplikovali ho v Ústí

Jaká dětská hřiště budete ještě doplňovat a budovat?
Mimo participaci máme letos v rozpočtu výměnu dosluhující sestavy se skluzavkou v dětském hřišti K Vavřinečku, pořízení nového dominantního prvku Maják na nábřeží řeky Labe ve Vaňově. Dále vybudování psího hřiště agility včetně laviček a odpadkových košů u oplocení na louce (pozemek navazuje na pozemky městského útulku) v ulici Lukách ve výši jednoho milionu korun, tato investice vychází z již podaného participačního návrhu, který byl odložen kvůli tomu, že jsme nenašli vhodný pozemek.

Jak byste shrnula své působení ve funkci, co se povedlo, co ne?
Určitě se povedlo splnit vše, co jsme měli v rozpočtu, především dětská hřiště, úpravy chodníků, které máme ve správě, a výsadba květin. V současné době připravujeme aplikaci, která umožní lidem hlásit podněty, poznatky a stížnosti. Připravujeme pasportizaci (stav a místo) chodníků, které máme ve správě, aby lidé měli přehled, co přísluší našemu úřadu. Pracujeme na nových webových stránkách. Nedá se přímo říct, co se nepovedlo, svou funkci a kompetence jsem si na začátku zvolení přestavovala jinak, ve všem sbírám zkušenosti a věřím, že ještě nějaké plány prosadím a uskutečním.