Spolchemie slíbila, že bude městu vodík dodávat. Má ho totiž obrovské množství od té chvíle, kdy spustila novou membránovou elektrolýzu na výrobu epichlorhydrinu, kde je vodík v podstatě odpadním produktem.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPMÚL) může podle svého ředitele Libora Turka žádat až o dvousetmilionovou dotaci na jeden projekt. Připravuje je celkem tři. „První směřujeme na nákup bezemisních drážních vozidel čili trolejbusů, ve druhém na nákup nízkoemisních autobusů s pohonem na CNG a ve třetím právě na nákup bezemisních busů na vodík. Všechny tři projekty zvýší komfortu cestujících a pomohou výrazně snížit podíl škodlivin v ovzduší ve městě,“ poznamenal Turek.

Pokud podnik uspěje, získá evropské peníze tentokrát z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony. „Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,“ doplnila mluvčí DPMÚL Jana Dvořáková s tím, že kupované autobusy musí splňovat přísnou normu EURO 6.

Výhodou vodíku ze Spolchemie je jeho ekologičnost. „Není totiž vyráběným produktem, vzniká druhotně při výrobě chloru. Vodík zatím využíváme jen v tepelném hospodaření k výrobě tepla spalováním,“ popsal mluvčí Spolchemie Jan Charvát. „Spolupráce s městem je vlastně naší investicí do budoucnosti,“ dodal.

Podnik se bude podílet nejen na levných dodávkách plynu, ale také na budování infrastruktury, jako je například plnicí stanice v centru Ústí na hranici městského a podnikového pozemku.

Jezdit ekologicky

Jak vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO), město při přípravě vodíkové dopravy vychází z takzvané Strategie udržitelné mobility, jejímž základem je ekologická doprava. „Páteřní linky MHD budou tvořit trolejbusy doplněné autobusy na vodík. Ty v budoucnu někde i elektrickou trakci nahradí,“ řekl primátor.

Vodíkový projekt podporuje i opozice, například ústecký vizionář a zastupitel hnutí PRO! Ústí Martin Hausenblas. Ten upozorňuje, že město nutně potřebuje „oduhlíkovat“ veřejnou dopravu. „Možnosti máme tři: trolejbusy, elektrobusy a vodíkové busy. Ty jsou stále výrazně dražší než klasické dopravní prostředky, jelikož nejsou masově rozšířené. K tomu může přispět veřejný sektor. Máme k tomu skvělé předpoklady a měli bychom je využít,“ zopakoval.

Podpora vodíku má ovšem i své kritiky. Například ředitel společnosti Přátelé přírody Marian Páleník poukazuje, že není ekonomicky výhodné míchat dohromady více než dva druhy systémů veřejné dopravy. „To si může dovolit Praha. Na všechno potřebujete servis a infrastrukturu. Nedávno jsme budovali za stovky milionů trolejbusovou síť. Vodík mi přijde navíc jako nejistá záležitost, jelikož v případě krachu Spolchemie bude mít město slušné problémy. Elektřina tu bude stále,“ dodal Páleník.