Dům, o který má magistrát zájem nyní, k tomu městskému přiléhá, a tak panují i vzhledem k jeho zanedbanosti obavy, že by mohl znehodnotit městské investice. Ústí proto nabídlo majitelům, že dům odkoupí za posudkovou cenu.

Marta a Petr Holíkovi, kteří nemovitost koupili v roce 2018 za 1,25 milionu korun, se prodeji nebrání, avšak za částku navýšenou o investice do oprav a údržby. Celkem to činí zhruba milion a půl. „Prošla jsem veškeré nemovitosti, které se v Ústí nabízejí, a nejlevnější je napůl rozpadlý dům v Krásném Březně za 1,6 milionu. Z tohoto důvodu bych cenu nerada snižovala,“ vysvětlila Holíková s tím, že o nemovitosti nyní začíná panovat zájem.

Ústecké vedení si nechalo zpracovat znalecký posudek. Odhadce v něm určil dvě ceny, první tabulkovou ve výši 513 tisíc korun. Další je cena obvyklá, ta činí 895 tisíc korun. „Na základě tohoto posudku jsme oslovili majitele, zda jsou o ceně ochotni jednat. Rádi bychom je přesvědčili, aby své požadavky přehodnotili a zlevnili,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský, který odkoupení domu včera předložil k projednání zastupitelům.

O podrobnosti odkupu projevila zájem především Yveta Tomková, starostka Neštěmic, jež zahrnují i Krásné Březno. Ona sama i vedení obvodu dlouhodobě podporuje strategii odkupování problémových domů a jejich přebudování nebo zbourání. Potýká se totiž se sociálně vyloučenými lokalitami, kde kvete obchod s chudobou a žijí velmi problémoví lidé. „Kolik by stála oprava toho domu, kdo by v něm bydlel a jak máme naplněné krizové bydlení?“ ptala se.

Podle náměstka Tošovského by oprava přišla na stejné peníze jako vedlejší městský dům, tedy na zhruba 4 miliony korun. „Určitě nemáme zájem sem stěhovat problémové nájemníky,“ poznamenal Tošovský.

V nově budovaných městských bytech už prý bydlí první nájemníci, například pedagog jedné z ústeckých základních škol. „Pro nás je to možnost vycházet vstříc lidem, kteří mají zájem bydlet v opravených bytech i v takových lokalitách,“ upřesnil náměstek primátora Tomáš Vlach.

V Matiční ulici město připravuje demolici dvou velkých činžovních domů, které zdevastovali problémoví nájemníci. „Nyní upravujeme projektovou dokumentaci, jelikož bude potřeba udělat přeložky inženýrských sítí. Například ČEZ tu má rozvaděč. Jakmile budeme hotoví, tak podáme žádost o demolici,“ dodal Tošovský.