Ty budou zajištěny výměnou okenních výplní včetně balkónových dveří, a to v severním a jižním křídle budovy a střední části se zasedacím sálem. V samotných prostorách zasedacího sálu již byla okna vyměněna. Výměna oken se vztahuje jen na hlavní budovu magistrátu, netýká se bočních přístaveb s kancelářemi s hnědými okenními rámy.