Celková výše podpory je 999 950 Kč. Každý z domovů dostane 142 850 Kč. Tyto peníze jsou určeny na zlepšení dostupnosti budov pro seniory.

Dojde například k úpravě vstupů do budov na bezbariérové. Investovat se bude také do zlepšení interiérů budov, cílem tohoto projektu je umožnit veškerý pohyb po budovách zdravotně postiženým osobám. Zároveň se část peněz investuje do bezbariérové dostupnosti hygienických zařízení.