Cyklisté a pěší dostanou od města Ústí dárek. Novou lávku přes řeku Labe. Měla by přirozeným způsobem propojit Labskou stezku na Střekovském nábřeží a kolonádu v Zanádraží. Magistrát na její přípravu vyčlenil z městské pokladny slušnou sumu. Opozice sice plánu tleská, ale se vztyčeným prstem a požadavkem na kvalitní architekturu jejího vzhledu.

Jak vysvětlila mluvčí města Romana Macová, radní na přípravu projektu převedli rozpočtovým opatřením 4,8 milionu korun. „Na stavbu lávky bude město hledat nějaký vhodný dotační titul,“ uvedla Macová.

Město nejprve nechá zpracovat studii proveditelnosti, která se bude zabývat volbou nejvhodnější polohy lávky s návazností na přístupové cesty, cyklostezku podél Labe a návrhem technického řešení lávky.

Bezprostředně poté bude následovat zpracování projektové dokumentace a detailního rozpočtu nákladů. Záměr by měl být pojatý tak, aby se přirozeně a funkčně začlenil do pěšího a cyklistického systému ve městě.

Měla by architektonicky obohatit

Právě nad tím se pozastavila opozice, především architekt Jan Hrouda z hnutí PRO! Ústí. „Nejen funkčně to bude zásadní stavba pro Ústí i pro jeho panorama. Chtělo by to vyhlásit soutěž, aby lávka architektonicky obohatila město alespoň tak jako Mariánský most,“ řekl. Jinak se stavbou souhlasí, jelikož považuje za ostudné, že chodci a cyklisté vlastně nemají možnost, jak se pohodlně dostat do centra a zpět na Střekov k Labské stezce.

Zastupitel Hrouda se totiž domnívá, že stejně jako Labská stezka by mohla mít lávka velký turistický potenciál. „Tak aby spíš nevypadala primitivně a ostudně. Vesměs všechny lávky v zemi, které vzešly ze soutěže, jsou velmi hezké,“ poukázal.

Primátor Ústí Petr Nedvědický (ANO) reagoval na Hroudova slova jednoznačně. „Už v podkladech pro zasedání rady máme napsáno, že k lávce soutěž uspořádáme. Bez architektonické soutěže by si nikdo soudný stavět něco takového prostě netroufl,“ upozornil.

Původně součást rekonstrukce

Lávku chtěl původně postavit Ústecký kraj v souvislosti s rekonstrukcí mostu Edvarda Beneše. Měla řešit dočasný přechod pro pěší a přeložku sítí. Vedení města ale požadovalo lávku stálou, na kterou ovšem kraj přistoupit nechtěl. Vyhlášení soutěže a změna územního plánu by totiž neúnosně prodloužila termín rekonstrukce „Benešáku“.

Podle krajského radního Ladislava Drlého (KSČM) by most mezitím mohl spadnout. „Kdyby před těmi třemi, čtyřmi lety Ústí nevyžadovalo soutěž a nebyla nutná územní změna, dalo by se to spojit,“ přiblížil.

Stálou lávku tak vybuduje samo město Ústí. Kraj postaví jen původně zvažovanou provizorní přeložku chodníku a sítě, jež po dokončení rekonstrukce mostu zboří.

Město podle náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) hodlá využít vhodné dotační tituly. „Důležité je, že nám u dotovaného Zanádraží končí takzvaná lhůta udržitelnosti, po kterou se nesměl měnit jeho vzhled, jinak bychom museli dotaci vracet a ta nebyla malá. Můžeme tedy lávku napojit a provádět stavební úpravy už teď a ne někdy v budoucnu,“ vysvětlil.

V současnosti jsou totiž vypsané dotace na mostky i lávky ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Určené jsou na výstavbu, modernizaci, opravu i rekonstrukci.