Jenže to se vůbec nelíbí ústeckým zastupitelům. Vadí jim hluk, prašnost a další zatížení města dopravou, nebo nevyřešené napojení silniční dopravy na terminál vysokorychlostní dráhy. Správu železnic proto požádali o předložení studie proveditelnosti podzemní varianty. Ta ale upozornila, že by to stavbu mohlo oddálit o celé roky. Zároveň poukazuje na vyšší rizika v případě nehody, případně chemické havárie.