Ústečané poslali k plánu kolem pěti stovek připomínek. Pracovní skupina z návrhu zadání vyškrtla tunely, zrušila systém barevných ploch, vytvořila devět regulovaných lokalit, které chce chránit. Pamatovala na vymezení parkovišť, přestavění brownfieldů a zároveň připravila dvě varianty rozvoje, přičemž ani jedna nepočítá s rozrůstáním zastavěných ploch do okolní přírody. „Město je skládankou mnoha lokalit a čtvrtí, které si můžeme představit jako buňku, jež má v rámci organismu města svůj úkol. Cílem je udělat takový plán, který bude chránit charakter a hodnoty těchto buněk a bude je dále rozvíjet,“ říká zastupitelka a poslankyně Eva Fialová, kterou ústečtí zastupitelé pověřili dohledem nad procesem pořizování územního plánu.

Město vypsalo výběrové řízení na projektanta územního plánu, do kdy se mohou uchazeči podávat své nabídky a jak bude probíhat jejich hodnocení?
Uchazeči mohou podávat své nabídky až do 29. května. Tato doba je záměrně prodloužena oproti zákonným lhůtám, aby každý mohl sestavit odborný tým, který se bude tvorbě věnovat. Nebudeme hodnotit pouze nabídnutou cenu, ta má v tomto výběrovém řízení váhu pouze 45 procent. Zbylá část je právě věnována na hodnocení odborného týmu, který obsahuje vedle architektů či památkáře i specializaci na všechny obory životního prostředí, sociologa, dopravního inženýra a další. Dále bude hodnocen i přístup k samotné tvorbě územního plánu a s uchazeči povedeme i osobní rozhovor, jak vnímají město Ústí a jaké jsou palčivé problémy, které je potřeba ve městě pomocí územního plánu řešit.

Trojice mužů, kterou soudí za obchodování s lidmi.
Sedmadvacet let vězení. Otce s dvěma syny odsoudili za obchod s lidmi v Anglii

Máme první polovinu roku 2023. Proč tak dlouho trvalo vypsat výběrové řízení, když město rozhodlo o pořízení územního plánu už v roce 2015?
Máte pravdu, doba je dlouhá, ale nejdelší úsek z tohoto období zabralo vypracování zadání pro nový územní plán. Pokud chceme jít cestou moderního pojetí územního plánu, potřebujeme zpracovateli předat širokou škálu znalostí o daném území. Pro představu se vypracovávala demografická prognóza, hodnocení dostupnosti služeb z pohledu ekonomické sítě, obslužnosti daného území, škol a školek, mapovaly se významné prvky v krajině, významná místa z pohledu modré a zelené infrastruktury, problémová místa v dopravě a mnoho dalšího. Příprava a vyhodnocení těchto podkladů nějakou dobu trvá.

Jak bude vypadat hodnotící komise?
Hodnotící komise je velice široká. De facto kopíruje všechny odbornosti, které požadujeme po samotném zpracovateli, dále pak členy z řad magistrátu, a to přímo za samotného pořizovatele, GIS, právní oddělení a politika v podobě mé osoby z pozice určeného zastupitele. Vážíme si, že do hodnotící komise přijal pozvání pan profesor Jan Jehlík, který před léty působil v Ústí jako vedoucí stavebního odboru a má za sebou vedení prací na historicky nejlépe zpracovaném územním plánu města Ústí.

Když budeme mluvit o moderním pojetí zadání územního plánu, jaká je tedy představa, jak by měl budoucí územní plán vypadat?
Už nechceme zkoumat každý pozemek vytýčený v katastru nemovitostí a tomu připisovat určitou funkci, chceme města rozdělit do tzv. funkčních celků. Například oblast typická pro bydlení s sebou automaticky ponese všechny další možnosti, které tuto oblast definují: vedle bydlení to je administrativa, školy, školky, obchody a další služby. V průmyslové části to pak bude lehký průmysl, skladové plochy a doplňkové: administrativa, služby, obchody. Nikdy ne však bydlení nebo rekreace. Územní plán tak bude více flexibilní a bude reagovat na potřeby daného území, aniž by se musela dělat dílčí změna územního plánu.

Řidiče odcizeného auta policie dopadla
Nehoda stopla D8, řidič kradeného auta ujížděl. Kamion posloužil jako zátaras

Už tedy nechcete zkoumat každý pozemek vytýčený v katastru nemovitostí a tomu připisovat určitou funkci, chápu to správně?
Jistě. Město je skládankou mnoha lokalit a čtvrtí, které si můžeme představit jako buňku, jež má v rámci organismu města svůj úkol. Každá buňka má svůj specifický charakter, své hodnoty. Cílem je udělat takový plán, který bude chránit charakter a hodnoty těchto buněk a bude je dále rozvíjet. U každé buňky budou navrženy její základní vlastnosti, například zastavitelnost, struktura urbanistické zástavby, její stabilita, funkční využití, v kombinaci s individuálním popisem a navrženým řešením ploch urbanistické struktury. Tím budou také navrženy podmínky rozvoje těchto buněk, ať už mluvíme o průmyslové zóně v Předlicích nebo v Krásném Březně u bývalého pivovaru, o chatičkách pro rekreaci v Brné, nákupním centru Všebořice, jakémkoliv sídlišti, o vilové zástavbě na Klíši, případně i o ochraně Střížovického vrchu.

Kdy tedy bude nový územní plán hotový?
Ráda bych odpověděla, že brzy, ale samotný proces pořízení se řídí stavebním zákonem, který nám ukládá přesné postupy. Práce na novém územním plánu mohou trvat zhruba čtyři roky. Klíčové pro nás bude, jak se bude vyvíjet trasování vysokorychlostní trati. Každopádně prvý návrh lidé uvidí odhadem do dvou let. I kvůli tomu hledáme takový tým zpracovatelů, pro který bude Ústí výzvou, který ho bude chtít posunout mezi významná města a nebude k němu přistupovat jako k ošklivému káčátku, pro které jsou některá řešení dostačující. Takový, který doopravdy povede dialog mezi občany, podnikateli, investory a samotným městem, aby naplnil jejich představy.