Celkové příjmy města dosáhly 2,444 miliardy, celkové výdaje 2,307 miliardy korun. Saldo příjmů a výdajů činí 136,9 milionů.

Radní souhlasí s návrhem na zvýšení neinvestiční části výdajové části rozpočtu finančního odboru v položce finanční rezerva o 10 milionů. Účetní výsledek hospodaření k 31. prosinci ve výši 129,52 milionu zůstane nerozdělen na městském účtu. Suma představuje výsledek (přebytek) hospodaření předcházejících účetních období. Hospodaření města projednají i ústečtí zastupitelé.