Sídlí tu firmy, najdete tu rodinné domky a vily. Začíná tu být docela slušný provoz. Přesto tudy vede jen rozbitá silnička bez chodníků. Hostovická ulice podle místních prostě potřebuje investici jako sůl, a to už pěkných pár let. Trochu jiný případ bychom našli za řekou. Tam zase vede okolo ZŠ Nová na Kamenném Vrchu široká silnice, po které se auta řítí leckdy i devadesátikilometrovou rychlostí. Je tu sice opravený podchod, ale děti ho často nepoužijí, nemluvě o tom, že tudy neprojdou maminky s kočárky ani vozíčkáři.

Město se nakonec rozhodlo oba letité problémy vyřešit a investovat do oprav a rekonstrukcí pár milionů korun. Dokonce slibuje, že to není poslední investice do silniční infrastruktury, a mluví o dalších ulicích. Jenže někteří Ústečané obratem připomínají ulice, které akutně potřebují rekonstrukci, na kterou čekají už desítky let. Jako příklad uvádí Žukovovu ulici na Střekově, která vede přes areál Setuzy.

Hostovická ulice dostane nový chodník, dva nové osvětlené přechody pro chodce či zálivy pro podélné parkování. Předpokládaná cena zakázky činí 9,5 milionu korun. Chodník bude s povrchem z betonové zámkové dlažby. Oba přechody budou nasvětleny veřejným osvětlením a v místech, kde chodník zasáhne do přilehlého svahu, vyroste betonová palisáda. „Dalších stavebních úprav se dočká i současná točna autobusů MHD, kde po jejím vnějším obvodu vybudujeme chodník z betonové zámkové dlažby široký 1,5 metru a vozovku točny pokryje asfaltový beton a další prvky,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová s tím, že práce začnou ihned po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Další pro město důležitou investicí má být revitalizace Nové ulice na Střekově. Přesněji její druhá etapa. Jejím cílem je nové místo pro přecházení a přechod pro chodce, doplnění veřejného osvětlení, změna na dvoupruhovou silnici, s tím související úprava vodorovného dopravního značení i organizace dopravy v ulici a v přiléhajících křižovatkách u školy či Starého krematoria. Ústí za to zaplatí 5,5 milionu korun bez DPH.

Střední jízdní pruh doplní odbočovací pruhy v křižovatkách, ochranné ostrůvky a dopravní stín. Současně se změní obě křižovatky ulic Kamenná a Nová, na kterých se zlepší rozhled při vyjíždění z vedlejší ulice. Další změna čeká zastávku MHD v souvislosti se zřízením místa pro přecházení u školy. Tu stavbaři přesunou a přibudou u ní chodníky. Stavba má trvat maximálně 24 týdnů od předání staveniště.

Přestavba zastávky se ovšem nezdá ideální vedení školy. Za lepší by považovalo, kdyby se podařilo podchod přestavět tak, aby byl bezbariérový.

Ředitel školy Martin Kolský k tomu poznamenal, že rekonstrukce podchodu už byla potřeba. Ale zároveň si myslí, že měl být přestavěn. „Pokud bude místo pro přecházení pod školou v místech, kde je dnes zastávka, bude děti lákat přebíhat silnici už naproti škole, kam se zastávka přesune, což je velmi nebezpečné,“ varoval ředitel.

Za pravdu mu dal i odborník na bezpečnost v silniční dopravě a bývalý koordinátor BESIP pro Ústecký kraj Jan Pechout. „Tak to skutečně chodí, souhlasím s ním. Navíc lidé si pletou místo pro přecházení s přechodem pro chodce. Pár jich ve městě máme, třeba na Mírovém náměstí,“ poznamenal Pechout.

Obě přestavby zaplatí město ze své kapsy. Stejně tak i další připravovanou investici, v krásnobřezenské ulici Výstupní, kde přibude i cyklistický pruh. „Bohužel dotace na to nejsou. Získat bychom ji snad mohli pro přestavbu v ulici Sociální péče u nemocnice, protože ta se přímo dotýká místa nebezpečného z hlediska silničního provozu,“ připomněl rozvojový náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS).