Zaštiťuje ho Ministerstvo životního prostředí ČR včetně ústecké univerzity. Projekt je zaměřený na studenty středních škol a na žáky základních škol.

Město Ústí proto pro školy vypsalo dotační program na podporu akcí a aktivit na ochranu ovzduší a životního prostředí. Žádosti je možné podávat od 1. března.