Zástupci sdružení udělali analýzu zhruba dvou třetin loňských řízení o povolení kácet stromy v Ústí nad Labem. Podle jejich zjištění bylo povoleno pokácet více než 90 procent stromů, o jejichž kácení lidé či firmy požádaly. Žádosti se týkaly 340 stromů, úřad je zamítl ve 23 případech. „Myslíme si, že za jeden pokácený strom by měl být vysazený nejméně jeden nový. Velký strom zachytí daleko více nečistot a vyrobí daleko více kyslíku než malý strom,“ sdělila za sdružení Ladislava Filipová a doplnila, že hodnota velkého stromu je výrazně větší než malého.

„Na základě našich dat soudíme, že náhradní výsadba za pokácené stromy není v našem městě dostatečná,“ tvrdí Stop tunelům.

Iniciativa také poukazuje na to, že bylo pokáceno výrazně více velkých stromů (302), než bylo vysazeno (154).

Podle odboru životního prostředí na ústeckém magistrátu je náhradní výsadba dostatečná. „Odpovídá převažujícím důvodům kácení dřevin a umístění kácených dřevin. Náhradní výsadbu nelze uložit automaticky u každé kácené dřeviny, neumožňuje to legislativa,“ sdělila vedoucí odboru Simona Karpíšková. Ve všech případech se posuzuje důvod kácení a význam kácené dřeviny.

V roce 2019 byly jako důvody kácení u soukromých osob nejčastěji uplatňovány nekoncepční či nedomyšlené výsadby, suché a nebezpečné stromy.

V případě městských pozemků se žádosti o povolení kácení týkaly nebezpečných stromů, nekoncepční výsadby nebo obnovy a údržby zeleně.

Odbor životního prostředí posuzoval každý jednotlivý případ kácení, zda u něj jsou předpoklady pro náhradní výsadbu.

V Litoměřicích zeleň neubývá

V nedalekých Litoměřicích se například snaží o to, aby počet zeleně na území města neklesal.

„Přesná čísla v tuto chvíli neznám, nicméně v obecné rovině se snažíme, aby stromy na území města Litoměřice neubývaly,“ potvrdil vedoucí litoměřického odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Přehled typu žadatelů, počtu stromů, které lze pokácet, a počtu stromů uložených k náhradní výsadbě:
fyzické osoby: 50 stromů povolených pokácet + 19 uložená náhradní výsadba
magistrát města Ústí nad Labem: 55 + 53
úřad městského obvodu centrum: 34 + 18
úřad městského obvodu Neštěmice: 29 + 12
úřad městského obvodu Severní Terasa: 15 + 7
úřad městského obvodu Střekov: 30 + 12
příspěvkové organizace města ÚL: 27 + 11
firmy + státní instituce: 77 + 48
celkem: 317 + 180