O stejném zákonu hovoří i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) s tím, že z titulu své funkce nese v čase povodní odpovědnost téměř za všechno. Svolává a řídí povodňové štáby, rozhoduje o přijetí příslušných opatření, povolává k součinnosti odborné firmy a další. Zároveň ale upozorňuje, že samo ŘSD se k odpovědnosti za selhání protipovodňové vany několikrát veřejně přihlásilo.

Z návštěvy improvizovaného tábořiště bezdomovců na Severní Terase.  Na snímku interiér chatky tulačky Jitky, zde drží fotografii svého neoblíbenějšího psa, který zemřel na rakovinu.
Bezdomovci v Ústí. Hrozí jim umrznutí, strážníci je kontrolují dvakrát denně

Opozice ovšem zároveň připomíná, že vana byla postavena na městském pozemku a vyvozuje z toho, že město tedy mohlo její funkčnost překontrolovat sama. Napsal to na svém facebookovém profilu například zastupitel a současně senátor Martin Krsek.

To ale vedení města odmítá s tím, že by to byl diletantismus, jelikož odpovědnost přísně vymezuje příslušná odbornost. Jako příklad uvádí elektrické vedení, nebo parovod, vodovod a kanalizaci. Ty prý také vedou přes cizí pozemky (města a dalších majitelů) a nikdo by si přitom nedovolil udělat na nich kontrolu bez vědomí energetiků. Přes odmítnutí této kritiky ale vedení města opozici nabídlo, že se s ní sejde, aby společně probrali povodňové plány a vyslechlo si její návrhy k jejich případnému zlepšení.

Jak vysvětlil předseda zastupitelského klubu PRO Ústí Richard Loskot, jejich připomínky prý mají napomoci ke zlepšení situace. Zrekapitulovali přitom potíže, které nefunkční vana způsobila, když ji opětovně zaplavila voda. Kolony aut zablokovaly dopravu v centru města a lidé zažívali po cestě i více jak hodinová zpoždění.

Jeho hnutí zároveň na sociální síti Facebook citovalo i z vodního zákona, dle kterého má během roku povodňová komise zajistit odstranění závad, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo jejích škodlivých následků. Přičemž může, laicky řečeno, přikázat vlastníkům pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území, aby odstranili všechno, co by mohlo způsobit ucpání koryta níže po toku.

„Naše otázky nemíří na to, že chceme najít viníky za problém s vanou, ale aby město takovým malérům předcházelo. Klademe kritické otázky, které mají vést k zlepšení procesů,“ uvedl.

Dominik Makovička u ústeckého krajského soudu.
VIDEO: Chtěl jen nějakou korunu navíc, šel krást k sousedce. Málem ji zabil

Jeho kolega zastupitel Krsek doplnil, že je zajímá konkrétní zodpovědnost za provádění nařízených pravidelných kontrol provozuschopnosti podobných zařízení.

„Kromě svalování veškeré viny na Ředitelství silnic a dálnic z úst primátora Nedvědického jsme jasnou odpověď zatím nedostali. Je tu totiž řada indicií, které ukazují na širší selhání. Dotčené pozemky patří městu a město je také součástí povodňových orgánů, které mají dle povodňového plánu za povinnost preventivně ověřovat funkčnost protipovodňových zařízení,“ napsal na sociální síti.

Ústecký odbor životního prostředí ústy magistrátní tiskové mluvčí Romany Macové potvrdil, že povodňové prohlídky provádí jednou ročně za účasti správců povodí, tedy Povodí Labe, Povodí Ohře a Lesů ČR. Používají k tomu inspekční člun, nebo prohlídku v terénu. Cílem prohlídek není jen například kontrola čistoty a překážek v korytech, břehů a porostu, ale i kontrola odstranění závad.

Lávka pod železničním mostem v Ústí nad Labem. Část je opravená, část ovšem stále trpí četnými dírami, které město nechalo překrýt dřevotřískovými deskami.
VIDEO: Hazard se zdravím občanů. Ústí nechalo opravit jen polovinu lávky

„Kontrolu funkčnosti a kompletnosti mobilních protipovodňových zábran a dalších, které jsou nutné k jejich instalaci v případě povodně na řece Labi, provádí na střekovské straně městské služby. Protipovodňovou ochranu levého břehu řeky Labe zajišťuje Povodí Labe. Povodňové prohlídky protipovodňové vany by dle provozního řádu měl zajišťovat vlastník objektu, tedy ŘSD, nebo jím pověřený správce,“ uvedla.

Vinu za nefunkční vanu ŘSD uznalo a omluvilo se. Učinil tak v minulých dnes jeho mluvčí Jan Rýdl. „Klapka, která má zajistit zamezení průniku vody ze zvýšeného Labe do povodňové vany, přestala fungovat a voda se sem bohužel dostala. Vina je na Ředitelství silnic a dálnic, podle všeho byla zanedbána kontrola a údržba mechanismu,“ řekl novinářům a poznamenal, že člověk zodpovědný za to už není zaměstnancem ŘSD.

Mráz zkomplikoval kontrolu technologické šachty protipovodňové vany v Ústí.
VIDEO: Přimrzl poklop. Technici se do šachty protipovodňové vany nedostali

Sám ústecký primátor Nedvědický poznamenal, že situace s vanou je pro všechny zúčastněné poučením.

„Ukázalo se, že ne na všechny naše partnery se můžeme plně spolehnout. Do budoucna po nich budeme ještě důrazněji vyžadovat, aby doložili, jak provozují a udržují zařízení důležitá pro chod města. Na příspěvku Martina Krska mě zaujalo tvrzení, že mezi svátky s kolegy z Pro Ústí řešili nefunkčnost povodňové vany. Bohužel jsme se nedozvěděli, jak to řešili a co vyřešili. S žádným originálním řešením v podobě způsobu, jak rozhýbat zablokovanou klapku nepřišli. Muselo jí opravit ŘSD nasazením potápěče,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Ostře sledovaný hadr do muzea a potápěči vyznamenání. Ústečané perlí na sítích

Zdroj: Deník/Karel Pech