Městský statut vymezuje samosprávné městské obvody a městské části, upravuje působnosti jejich úřadů, správu majetku a dozor nad ním. Stanovuje pravidla i podmínky pro hospodaření města, územní plánování, projednávání předpisů, či městských vyhlášek a mnohé další. Dalo by se říci, že je ve skutečnosti základním kamenem života ve městě, i když se s ním fyzicky nikdy nemusíme setkat a ani číst jeho text.

Nepoznáte muže z fotografie? Jde o svědka, po kterém policisté pátrají v souvislosti s prověřováním trestného činu.
Neznáte muže z fotografie? Jde o svědka trestného činu, policisté po něm pátrají

Podobný dokument existuje například v sousedním Rakousku, což je dáno staletým společným historickým vývojem. Na rozdíl od něj však jeho česká varianta nenahrazuje zákon o obcích a má podobu obecní vyhlášky.

O nějakých změnách statutu města se hovoří už dlouhá léta, tak proč tedy nyní, co je vlastně hlavním důvodem práce na jeho změnách?
Je to vlastně velmi jednoduché. Současný městský statut je z roku 2012 a právně se přežil. Prostě zastaral a v současnosti už neodpovídá zákonu. Jsou tam pravidla, která nové zákony změnily, například musíme dořešit takzvanou přenesenou působnost státu. To znamená například rozdělení pravomocí úřadů jako je stavební, přestupkovou agentu, životní prostředí a dalších mezi magistrátem a obvodním radnicemi. Tak, aby to všechno odpovídalo liteře zákona.

Mírové náměstí v Ústí nad Labem. Místo, kam denně zamíří tisíce Ústečanů.
V Ústí žije o devět tisíc lidí méně, ukázala data mobilních operátorů

Co to znamená v každodenní praxi?
Všechny městské obvody i magistrát se po dlouhých domluvách konečně shodli na tom, kdo a co bude dělat, kdo za co ponese odpovědnost a další. Například si upřesnili v duchu nového stavebního zákona, který začne platit od Nového roku, kde bude končit působnost úřadů městských obvodů a kde začíná působnost magistrátu. Podobné to je v agendě pro životní prostředí. Nejviditelnější praktický dopad bude v přestupkové agendě, kde text nového statutu ujasnil a rozšířil možnost řešení přestupků na městských obvodech.

V diskusích o novém městském statutu několikrát zaznělo, že by se obvody mohly osamostatnit a zůstal by jen malý magistrát, který by je jen zastřešoval. Tuto alternativu tedy statut nepokrývá?
Já ty diskuse samozřejmě znám, ale když se nad tím zamyslíte, musí vám zákonitě dojít, že uvedení do praxe by jednak zabralo spoustu času, museli bychom totiž stanovit jednotlivé, postupné kroky, kterými bychom to provedli a jednak to znamená obrovský logistický problém, jelikož to není jen škrt perem, ale také nalezení vhodných, dostatečně velkých prostor pro obvodní radnice, kam by se musely přestěhovat úřední agendy. Zabralo by to, podle mého názoru téměř veškerou úřední kapacitu na několik let, minimálně na celé volební období. Tak dalekosáhlý krok by to byl. Nemluvě o tom, že by to stálo spoustu peněz, které město v současné době rozhodně nemá. Prostě, taková změna by nebyla praktická a ani pro ni není politická vůle. To měli udělat v devadesátých letech ti, kdo přišli do vedení města po změně režimu. Dnes, myslím, je to prakticky nemožné. My můžeme pouze zlepšovat komunikaci mezi lidmi, úřadem a politickou reprezentací města, nebo zvyšovat pružnost úřadů.

Město chce získat dotace ve výši dvaceti milionů korun na rozvoj 5G sítí, ty mají být obyvatelům Ústí nad Labem ku prospěchu a usnadnit celou řadu situací.
Moderní 5G sítě budou v Ústí on-line sledovat stav silnic, MHD i pohyb strážníků

Samozřejmě, v těch diskusích přišla na přetřes i varianta zrušení městských obvodů…
…ale to by bylo nakonec stejně náročné, jako předchozí varianta. Výsledek by znamenal změnit magistrát ve velký nepružný moloch, který by prostě nedokázal zpracovat potřeby všech napříč městem, od centra po předměstí. Já myslím, že pro lidi bude mnohem lepší, když budou mít svého starostu blíž, když se budou moci na každém obvodě zastavit a říct, co se jim líbí, nelíbí nebo co potřebují. Starostové svůj obvod znají a dovedou na jeho potřeby reagovat mnohem rychleji. Stejně tak je potřeba, aby úřady měly trochu rozložené pravomoci, aby jednodušší úřední záležitosti mohli lidé řešit doma a nemuseli ztrácet čas ježděním a čekáním u dveří odpovědného a zcela přetíženého úředníka. Navíc, bylo by fakt divné, kdyby krajské město mělo jen jednoho primase, či starostu. Na to je moc velké a žije v něm příliš lidí. Takže na otázku, zda zrušit magistrát nebo obvody, říkám, že je to nesmysl. Jen musí být pružnější a rozdělit si vhodně kompetence.

Co se tedy s návrhem nového statutu děje právě teď?
Text schválila zastupitelstva městských obvodů. Nyní čekáme na vyjádření ministerstva vnitra, kam jsme ho zaslali na podzim k supervizi v dostatečném časovém předstihu. Ministerstvo nám odpovědělo 29. listopadu, že pro časovou náročnost a kvůli rozsahu, i vzhledem k metodickým doporučením s námi text novelizace statutu projedná formou videokonference někdy během ledna.

Petr Vrzák, zpěvák populární české kapely UDG.
Zpěvák UDG Vrzák: Ústecký Nároďák roztančíme. Na Vánoce se těším jako malý kluk

Kdy ho tedy předložíte zastupitelům?
Počítáme, že 6. března příštího roku. Raději počítáme, že do textu bude chtít sáhnout i ministerstvo a požadovat od nás nějaké změny, protože, jak už jsem zmiňoval, od ledna se mění například stavební zákon a podobně.

Očekáváte nějaké připomínky uvnitř koalice, případně opozice? Myslíte, že se okolo toho ještě strhne nějaká vyostřená debata, případně těžký politický boj?
Chci se samozřejmě se všemi sejít a promluvit si s nimi. S každým, kdo bude ochoten o tom seriózně diskutovat. Jak s koaličními partnery, tak opozičními stranami. Věřím, že za dané situace, kdy se musejí dohodnout čtyři městské obvody, magistrát i politická reprezentace, děláme, co je reálné. Je to o domluvě mezi čtyřmi starosty, primátorem města, pěti tajemníky, zastupiteli čtyř obvodů a magistrátu a jejich úředníky. Takže šlo o to vyjednat takovou podobu statutu, která bude pokud možná co nejvíce vyhovující všem zúčastněným.

Mohlo by vás zajímat: Brná nabízí zimní koupání. Pára nad bazénem slibuje zážitek jak od gejzíru

Zdroj: Janni Vorlíček