„Rozpočet jsme sestavili s opatrností, má rezervu pět procent. Rozpočet pro letošní rok byl schválený s rezervou pouze dvě procenta. Ještě v listopadu nebyl vývoj daňových příjmů tak pozitivní, byli jsme devatenáct milionů pod očekávanými zisky z daní,“ sdělila na úvod projednávání náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Zastupitelé o návrhu rozpočtu diskutovali zhruba dvě hodiny. Opozici například vadila plánovaná pětimilionová investice do nové lávky přes Labe. „V současné chvíli, vzhledem k celkové rekonstrukci železničního mostu, máme povinnost rekonstruovat nástupy na tento most. Nikdo se nezamyslel nad tím, zda by bylo možné vstupy na železniční most upravit tak, aby byly sjízdné i pro cyklisty. A splnily tak požadavky, které očekáváme od nové lávky,“ řekl Martin Krsek (PRO! Ústí).

Na jeho vystoupení reagoval primátor Petr Nedvědický (ANO). „Tento bod byl v původním znění schválen radou města, předpokládám, že na základě dohody bude text změněn a bude tedy zhotovena studie proveditelnosti s vyhodnocením variant pro lávku,“ uvedl.

Dalším bodem, který vyvolal ostrou diskuzi, bylo financování dopravního podniku. Příspěvek města na jeho provoz byl přes 270 milionů korun. „Pokud kývneme na předložený návrh rozpočtu, tak dostane ústecký dopravní podnik výrazně vyšší kompenzace jejich nákladů. Jako správní hospodáři musíme mít jistotu, že tyto náklady jsou oprávněné,“ řekla Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM), který je zároveň místopředseda dozorčí rady dopravního podniku, vysvětlil, že částky od magistrátu byly v minulosti nedostatečné. „Prokazatelná ztráta dopravního podniku vzniká pomalu patnáct let a stále se prohlubuje. Město Ústí si objednalo služby a neplatilo za ně v plné výši. Bylo spočítáno, a máme to i v auditech, že dopravní podnik od města potřebuje ještě 33 milionů korun, aby se roční ztráta dostala na nulu,“ řekl Vodseďálek.

Na investice má jít celkem 344,4 milionu korun. Z toho půjdou mimo jiné 4 miliony na vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria, 22 milionů na rekonstrukci bazénu v jeslích, 18 milionů na stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně. 25 milionů korun spolkne rekonstrukce komunikace Na Spálence, včetně jejího odvodnění.

Zastupitelé nakonec rozpočet schválili v upraveném znění. Na návrh Nechybové bylo 600 tisíc korun z rezervy finančního odboru přidáno k dotaci pro Severočeskou vědeckou knihovnu a 10 milionů korun bylo přesunuto do investiční rezervy městských obvodů.