Podněty, myšlenky a vize, které sdělí občané v rámci tohoto průzkumu, jsou vítány. Dotazník je v elektronické podobě, lze ho získat v papírové formě na vrátnicích magistrátu i obvodů, v info středisku, knihovně a Masarykově nemocnici.

(tp)