K výchozímu rozcestníku na Novosedlickém náměstí v Ústí nad Labem - Střekově nás dovezl trolejbus, žlutá značka směr Nová Ves říká, že odbočka k Vyhlídce Vlastimila Cajthamla je po půli kilometru. Prudkému stoupání se lze vyhnout pozvolnější cestou Švabinského ulicí. Odbočka je dobře označena, jinak by se uzoučká hliněná cesta mezi ploty snadno přehlédla.

Vyhlídka byla zřízena na návrh Klubu českých turistů z participativního rozpočtu města a otevřena v červenci. Lehce zastřešené posezení je usazeno na skalnatém ostrůvku původního terénu, zbylém mezi parcelami rodinných domků.

Pohledy na různé části města Ústí nad Labem jsou odtud nově zajímavé, krásná krajina v pozadí. Zpátky se musí stejnou uličkou, u statného dubu odbočuje žlutá značka úzkou cestou dolů přímo k zastávce městské dopravy.

Rudolf Hoffmann