Koncept vizuální identity od studia Trifor je založený na specificky seseknutém písmu, přičemž jeho nejsilnějším momentem je výrazné logo. Emoce, které v sobě nese, velmi dobře konvenují s charakterem města, tvrdí hodnotitelé. Pozitivně a úderně podle nich působí aplikace samotného stylu.

„Samotný logotyp představuje protnutí historie, poválečné architektury, zejména brutalismu, a nové perspektivy. Charakteristickými prvky je propojení typografie, známé siluety budovy krajského úřadu, tzv. ústecké „vany“, novogotického lomeného písma odkazujícího na německou historii města a dimenzionalita pohledu symbolizující perspektivu, kterou město může nabídnout,“ říkají autoři.

Pro základní logotyp je použité písmo Monument Extended v řezu Black. Jako doprovodné písmo například pro sazbu textů byl zvolen font Louka Daniela Barka, ústeckého typografa a studenta Fakulty umění a designu místní UJEP. Písmo Louka rozehrává kontrast mezi logotypem a doprovodnou typografií a cílí na neutralitu a čitelnost.

Důležitým prvkem celého návrhu je barevnost, která je variabilní a dlouhodobě použitelná. Základní černobílá a modrá barevnost odráží specifickou drsnost a náladu města. Doplňková barevnost je volena k rozšíření palety vizuálního stylu a zastává funkci kontrastních akcentů k základní barevnosti.

Ředitelka Czechdesignu, který měl nad soutěží záštitu, Jana Vinšová, shrnuje: „Identita od vítězného studia přiznává postindustriální kořeny města, je velmi ryzí a pravdivá. Ačkoliv se jedná o velmi radikální současné řešení, je uctivé a přináší pozitivní náladu. Studio o celém konceptu navíc přemýšlí velmi prakticky a udržitelně z finančního hlediska, což je velké plus.“

Vizuální komunikace napříč městem

Studiu Trifor se podle pořadatelů podařilo nejlépe nastavit vizuální systém komunikace jednotlivých městských obvodů a dalších značek. Systém v sobě nese sjednocující prvky, ale byl připraven tak, aby byla komunikace jednotlivých složek zároveň i odlišitelná.

Základní komunikace pro město a městské organizace pracuje s charakteristickým „seříznutím“. Městské obvody jej pak využívají jako grafický prvek, jehož umístěním vznikají samostatné komunikační linie a každý obvod tak má svou vlastní variantu.

Porota na vítězném návrhu ocenila i odlehčený copywriting, který ukazuje, jaké Ústí si pro sebe každý může objevit. Ať už se jedná o hru s významem slova Ústí (Ústí historie, Ústí architektury, Ústí kultury atd.), veršování (Ústí nepustí) až po místní kontext a specifika (Brána Čech, Ústí ajncvaj do Němec atd.).

Jako povedené bylo též hodnoceno naznačené použití principu seříznutí destiček v orientačním systému. Využitím sklonu se vytváří i potenciál pro další prostorová využití, například městský mobiliář nebo instalace ve veřejném prostoru.

V neposlední řadě zaujala i ekonomičnost celého návrhu, která se projevila jak v návrhu podoby městského autobusu, tak v konceptu reklamních předmětů, vizitek nebo plakátů. Jejich kompozice je jednoduchá s ohledem na následné použití tak, aby nebyl nutný autorský dohled.

Vítězná identita se propíše také do komunikace městských obvodů, klíčových příspěvkových organizací a akciových společností města, jako jsou například muzeum, pečovatelská služba nebo dopravní podnik. Novou podobu následně dostane ale i místní zpravodaj nebo orientační systém. Cílem nové identity je kromě sjednocení vizuální komunikace i zkvalitnění veřejného prostředí.

„Bude to dlouhý proces, který bude stát velké úsilí pracovníky magistrátu, městských organizací, a hlavně samotných grafiků z Trifor studia. A vlastně i zástupců Czechdesignu, kteří nám i po skončení soutěže pomáhají jako podpůrní poradci a koordinátoři,“ uvedl primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.