Celkově bude nainstalováno 681 hlásičů, 1731 reproduktorů a jeden srážkoměr, který slouží k získávání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách. Projekt je rozdělen na dvě etapy, kompletně hotová je 1. etapa, jejíž dokončení a zkušební provoz proběhl v listopadu a prosinci 2020.

Projekt financuje EU a jeho cena přesahuje 31 milionů korun.