Ředitelem Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem se na základě výsledku konkursního řízení znovu stává radní Jan Eichler.

Ředitelem Základní školy Rabasova zůstává Václav Pěkný a ředitelkou Základní školy Vojnovičova se stává také dosavadní ředitelka Jana Linhartová.

Do těchto konkurzů se přihlásilo po jednom uchazeči.