Společensko-sportovní akce má lidem ukázat cestu ze samoty a možnosti zapojení do společenských akcí, které jsou pořádány během roku.

Podobně i Ústecký Arcus obdrží 18,2 tisíc korun na Aktivizačně-rekondiční pobyt v Hraběticích v Jizerských horách. Pobyt je zaměřený na zlepšení psychické a fyzické kondice klientů, které příznivě ovlivňuje i změna prostředí. Součástí pobytu budou vycházky, plavání, cvičení, procedury. Skupinový pobyt napomáhá k prevenci proti sociální a společenské izolaci.