Důvodem je každoroční podávání žádosti o dotace na údržbu sportovišť z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o které sdružení žádá každý rok a základní podmínkou pro přidělení dotace je pronájem areálu na dobu delší než 10 let.

Radní dál schválili záměr pronájmu prostor v bývalém rektorátu v ulici Hoření, a to organizaci Olymp - centrum sportu ministerstva vnitra. Prodají také kanalizaci na Nové Vsi SVS.