„Cílem plánu regenerace sídliště je najít řešení aktuálních problémů území, navrhnout řešení dopravní situace ve smyslu efektivního a funkčního řešení. Tedy obytné zóny, technického stavu komunikací a schodišť, odvodnění a to včetně pěší zóny. Nedílnou součástí plánu regenerace je návrh řešení zeleně, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, návrh vhodných volnočasových aktivit a nového mobiliáře,“ dodala ústecká mluvčí Romana Macová.